Welcome, Guest. Please login or register.

Autor Subiect: Despre energie  (Citit de 3922 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

turcu vasile

 • Vizitator
Despre energie
« : Iunie 19, 2011, 08:14:55 p.m. »
                                               DESPRE  ENERGIE   

            Curând vom folosi numai energie electrică.Direcțiile de cercetare și experimentale de astăzi,ca panouri solare,centrale solare,eoliene,geotermale,mareice,etc.,sunt costisitoare,greoaie și au randament economic scăzut.De cincizeci de ani energia termonucleară dirijată stagnează în stadiul de speranță.Centralele atomo-electrice nu prezintă siguranță absolută și accidente tip Cernobâl,sau acum Fukushima,se vor repeta spre distrugerea noastră.Societatea umană evoluează,consumăm tot mai multă energie,resursele naturale de pe Pământ se epuizează rapid și pe această bază izbucnesc războaie,ca cele de astăzi.Eterna poveste: resursele naturale sunt limitate,consumul oamenilor este nelimitat și pe baza acestei contradicții sunt perpetuu conflicte.Dar contradicția dintre resurse (ofertă) și consum (cerere) nu este reală,este falsă,fiindcă tot universul este energie electromagnetică,toate corpurile cosmice sunt resurse materiale și energie electrică.Trăim în energie electrică,suntem energie electrică,consumăm energie electrică.Toate resursele materiale sunt inepuizabile și le avem pe gratis,trebuie doar să le luăm și să le folosim.Aici propun câteva direcții de cercetare care aplicate prin tehnologii,putem să consumăm energia electrică inepuizabilă și gratuită a universului.Folosind numai energie electrică,tot sistemul de mine,sonde,conducte,etc.,va dispărea.
            Fluctuațiile plus-minus ale spațiului nul al nontemperaturii zero grade Kelvin sunt fotonii,sunt interacțiile fotonice,sunt energia fotonică,sunt spațiul.Ele produc materia (masa),temperatura,timpul.Materia prin interacțiile materiei produce undele electromagnetice,care sunt energia electromagnetică.Spațiul populat de fotonii la zero grade Kelvin nu are viteză,este fix,imuabil,neted,drept.Masa are viteza de la zero la infinit,excuzând zero și infinit vϵ(0,+∞).Undele electromagnetice au viteza maximă în vid c=299792,458 km/s.Numai timpul este curb,riemannian,într-un spațiu drept,euclidian.
            Undele electromagnetice prin interacțiile electromagnetice,transformă toate corpurile materiale vii și nevii dintr-o formă în alta și în final transformă materia (masa) în fotoni,transformă temperatura dintr-o valoare în alta și în final transformă temperatura în nontemperatura zero grade Kelvin,transformă timpul dintr-o valoare în alta pe scara timpului,adică duc la nașterea,viața,moartea și renașterea tuturor corpurilor materiale vii și nevii,iar în final transformă timpul în spațiu.Undele electromagnetice prin interacțiile electromagnetice sunt nașterea (generarea),viața,momentul morții,moartea și renașterea tuturor corpurilor materiale vii și nevii.
            Trupul nostru viu prin organele de simț și simțirea din creier,simte numai undele electromagnetice,nu simte materia (masa) și fotonii.Nontemperatura zero grade Kelvin sunt fotonii,temperatura este materia și întruchiparea temperaturii sunt undele electromagnetice.Nontemperatura zero grade Kelvin este spațiul,temperatura este timpul și undele electromagnetice sunt întruchiparea timpului.Adică pentru trupul nostru viu există numai unde electromagnetice,energie electromagnetică,nu există materie și fotoni.Celelalte tipuri de energii,electrică,magnetică,gravitațională,mecanică,nucleară,atomică,electronică,tare,slabă,moleculară,între particulele elementare,între quarci,chimică,biologică,etc.,sunt numai forme de manifestare ale energiei electromagnetice.Toate corpurile vii,ființele,prin organele de simț  transformă energia electromagnetică din mediul extern și intern (din trup) în energie electrică,care circulă prin nervi și este procesată în neuronii creierului,dând simțirea și înțelegerea simțirii,care sunt mintea (manas) noastră.Energia electrică este energia electromagnetică a electronilor liberi care circulă în rețea,care circulă liberi între atomi.Randamentul energetic maxim natural se obține de către trupul viu,prin energia electrică.Deci randamentul energetic maxim al societății omenești,se obține prin energie electrică.Baza,progresul și viața societății omenești este energia electrică.Ea se obține greu și cu costuri mari în termocentrale,hidrocentrale,centrale atomo-electrice,centrale care folosesc surse neconvenționale de energie (razele Soarelui,vântul,mareele,căldura Pământului,etc.).Energia electrică este curată,nepoluantă,inepuizabilă,dar scumpă.
            Generatorul electric este o mașină electrică care produce energie electrică.El transformă o anumită formă de energie,în energie electrică.În sens restrâns,generatorul electric este un generator rotativ care transformă energia mecanică în energie electrică,pe baza fenomenului de inducție electromagnetică.Generatorul electric este alcătuit din două părți principale: inductorul compus din magneți permanenți sau electromagneți care crează câmpul magnetic inductor și indusul,compus din bobine cu miez de fier în care se induc tensiuni electromotoare.Fiecare dintre aceste părți poate fi fixă sau mobilă,numindu-se stator (partea fixă) și rotor (partea mobilă).În generatoarele de curent alternativ inductorul este rotorul,iar indusul este statorul.În generatoarele de curent continuu situația se inversează,inductorul este statorul și indusul este rotorul.Generatorul de curent alternativ monofazat,numit și alternator,conține un rotor (inductorul) format din magneți sau electromagneți dispuși alternativ (nord și sud),care este acționat de o turbină (cu aburi la termocentrale și atomocentrale,cu apă la hidrocentrale) sau de un motor Diesel,producând un câmp magnetic învârtitor și un stator (indusul),format dintr-o carcasă cilindrică confecționată din tole de oțel pe care se află bobinajele (al căror număr este egal cu cel al magneților sau electromagneților rotorului) ce furnizează tensiunea alternativă.Generatorul de curent alternativ trifazat,frecvent utilizat în practică,pe stator conține un număr de bobinaje de trei ori mai mare decât cel al polilor magnetici de pe rotor,capetele lor fiind legate în stea sau triunghi.Generatorul de curent continuu conține un stator (inductorul) constând dintr-o carcasă cilindrică pe care sunt dispuși magneți permanenți (generator magnetoelectric sau magneton),sau electromagneți (generator electrodinamic sau dinam) ce crează câmpul magnetic util și un rotor (indusul) cilindric (acționat,învârtit,mecanic sau manual) alcătuit din tole de oțel,pe care sunt dispuse înfășurările ce sunt conectate la mai multe lamele colectoare axiale.Aceste lamele,împreună cu două perii fixe de cărbune sau cupru care culeg (colectează) o tensiune electrică practic continuă de pe lamele,constituie colectorul.Aplicând la bornele unui generator electric o tensiune electrică identică cu cea furnizată de acesta,rotorul va începe să se rotească sub acțiunea forțelor electromagnetice,obținându-se astfel un motor electric.
            Câmpul gravitațional este câmp electromagnetic,conform unificării gravitației cu electromagnetismul (a se vedea unificarea forței gravitaționale cu forța electromagnetică,propusă de mine).Deci spațiul cosmic este câmp electromagnetic,tot universul este câmp electromagnetic.Supergalaxia noastră are un câmp electrostatic E≈10^-3 Volți/metru,un câmp magnetic H≈10^-6 Amperi/metru și o inducție magnetică B≈10^-12 Tesla.Galaxia noastră are în centru E≈47 V/m,H≈0,1 A/m și B≈10^-7 T,iar în

                                                              - 2 -
brațele spirale unde suntem și noi are E≈10^-2 V/m,H≈10^-5 A/m și B≈10^-10 T.În spațiul                                                                                                                                                                                      cosmic dintre Pământ și Lună avem B≈10^-7 T.Adică tot spațiul cosmic este un magnet permanent,care poate fi statorul oricărui generator electric de curent continuu.Amplasăm în spațiul cosmic rotoare prevăzute cu perii colectoare,pe care le rotim cu o forță minimă fiindcă în vidul cosmic nu este frecare.Sau,gravitațional se rotesc singure dacă sunt pline și în centru au o densitate mai mare.De la cele două perii colectoare ale colectorului rotorului,energia electrică este captată cu ajutorul unor conductori formați din unde electromagnetice de o anumită densitate și dusă până la stația de recepție de pe Pământ, Lună,sau din spațiul cosmic.De la stația de recepție,energia electrică se distribuie în rețeaua electrică globalizată a Pământului.Conductorii electrici formați din unde electromagnetice de o anumită frcvență,trebuie să aibă o densitate energetică electromagnetică suficientă pentru a curge prin ei electronii liberi captați de periile colectoare ale colectorului și să nu-i scape în exterior.Petele solare au o inducție magnetică mai mare (10^-2 – 1 T),decât restul suprafeței Soarelui (10^-3 T).În exteriorul Soarelui,ele sunt unite prin astfel de conductori electrici electromagnetici.Copiind dinamica de la suprafața Soarelui,cu tehnologiile viitorului vom putea produce conductori electrici electromagnetici.Tot așa cum încercăm să producem energia termonucleară dirijată,copiind dinamica din centrul Soarelui.Pământul are la suprafață intensitatea câmpului electrostatic E≈200 V/m,intensitatea câmpului magnetic H≈10^-2 A/m și inducția magnetică B≈3·10^-5 T.Intensitatea câmpului magnetic la suprafața Pământului este de 300 de ori mai mare,mai intensă,ca cea din spațiul cosmic dintre Pământ și Lună.Suprafața Pământului este un magnet permanent ca toată planeta,deci un stator,dar fiindcă frecarea este mare nu putem face generatoare electrice continue numai cu rotoare.Datorită frecării,pentru a fi rentabile economic se folosesc statoare cu o inducție magnetică mai mare ca cea a Pământului.
            Mai este varianta să considerăm Pământul ca rotor fiind magnet permanent și să amplasăm în spațiul cosmic sau pe Lună bobine,care sunt statorul generatorului de curent alternativ.Practic ar fi să amplasăm pe Lună bobinajele care colectează curentul electric alternativ.Ca o primă aproximație putem considera Luna ca stator și Pământul ca rotor,deoarece Luna se învârte în jurul Pământului în 29,5 zile și Pământul în jurul axei într-o zi.Cu ajutorul conductorilor electromagnetici se face legătura între centrala de pe Lună unde sunt bobinele statorului și unde se produce energia electrică,cu centrala de pe Pământ care primește și distribuie această energie electrică în rețeaua Pământului.În această situație,pe Lună producem curent alternativ.Se poate face transformarea din curent altarnativ în continuu și invers,funcție de cum poate fi transportat de pe Lună pe Pământ în conductorii electromagnetici.Tehnologiile viitorului ne vor dicta care sunt cele mai rentabile variante.
            Termocentralele transformă apa în aburi,folosind combustibili clasici sau atomici.Aburii sub presiune rotesc turbina rotorului,producând energie electrică.Problema este să încălzim apa și s-o transformăm în aburi.Punem termocentrale pe fața vizibilă a Lunii și energia razelor Soarelui transformă apa în vapori.Pe fața vizibilă a Lunii sunt plus 150 grade Celsius.Termocentralele le amplasăm la poli unde este permanent Soare și solul conține gheață.Termocentrala pe Lună va fi complet capsulată și apa reciclabilă.Energia electrică astfel obținută va fi transmisă prin cablu electromagnetic,la

                                                         - 3 -
 stația de recepție de pe Pământ.Putem amplasa un șir de termocentrale care funcționează când sunt luminate de Soare,astfel că tot timpul avem în funcțiune o parte din ele.Pe partea întunecată a Lunii,unde Soarele nu o luminează,sunt minus 150 grade Celsius.Luna nu are atmosferă,deci razele Soarelui ajung direct și fără pierderi pe termocentrală.Se pot pune pe Lună centrale fotovoltaice,care transformă energia electromagnetică a razelor Soarelui în energie electrică,prin efectul fotoelectric.În viitorul îndepărtat putem folosi planeta Mercur pentru producere de energie electrică,fiindcă are la suprafață 500 grade Celsius și nu are atmosferă.
            Lentila concavă (lupa) din sticlă strânge razele luminoase de la Soare,sau de la o altă sursă de lumină,într-un focar situat la o distanță oarecare în spatele lentilei,conform legilor opticii.În focar avem o temperatură mult mai ridicată ca în restul mediului.Teoretic în focar avem o temperatură situată între temperatura mediului ambiant și temperatura 6000 grade Kelvin a suprafeței Soarelui.Amplasăm în spațiul cosmic la o oarecare înălțime,sau preferabil pe o orbită geostaționară,o lentilă cosmică sau un lanț de lentile cosmice.Lentila cosmică să fie electromagnetică.În univers sunt lentile gravitaționale și pe acest principiu se pot face lentile electromagnetice.Focarul lentilei să fie la câțiva km deasupra suprafeței Pământului,preferabil la 2 – 4 km.În focar reglăm ce temperatură vrem,preferabil 1000 – 2000 grade Celsius.De la acea înălțime colectăm razele solare din focar,folosind fibre optice sau alte tehnologii.Stabilizăm focarul,sau focarele,într-un singur loc la acea înălțime și ridicăm până acolo vârfurile mănunchiurilor de fibre optice,folosind diverse tehnologii viitoare.Fibrele optice sunt fixe cu baza pe Pământ,ca la actualele construcții foarte înalte.Razele Soarelui din focar cu o temperatură de 1000 – 2000 grade Celsius,sau mai mică funcție de tehnologiile folosite,intră în fibrele de sticlă și sunt duse la termocentrale unde încălzesc apa și o transformă în aburi.Restul este producerea energiei electrice de către generatorul electric.Termocentralele sunt construite direct la baza turnului cu fibre optice.Pentru a nu polua atmosfera,a nu o încălzi,a nu ucide păsările care trec prin focar sau prin preajma lui,a nu distruge stratul de ozon,a nu schimba circulația aerului în atmosferă care poate antrena o schimbare globală,focarul trebuie să fie cât mai sus și în Antarctida.
            Lentilele concave electromagnetice cosmice se pot folosi cu succes pentru a crea atmosferă pe alte corpuri cerești,ca Luna și Marte,ca să le putem locui.Luna datorită masei mici nu poate reține atmosferă,dar Marte poate reține atmosferă.În această situație,se pun în spațiul cosmic la o înălțime staționară șiruri de lentile cosmice electromagnetice cu focarul pe corpul ceresc.Când temperatura medie la sol ajunge în intervalul 0-100 grade Celsius,se produce atmosferă și putem locui pe Marte.Toată problema este să stabilizăm lentilele cosmice deasupra lui Marte,ca să avem o atmosferă constantă.Marte are o atmosferă foarte rarefiată,fiindcă temperatura la sol este în medie minus 50 grade Celsius.Cu lentilele cosmice putem crea atmosferă pe Marte în câțiva zeci de ani și peste o sută de ani o putem coloniza masiv.Folosind lentilele electromagnetice cosmice putem modifica temperatura medie de la suprafața Pământului,după cum dorim.Astfel putem dirija clima planetei noastre.

turcu vasile

 • Vizitator
Răspuns: Despre energie
« Răspuns #1 : Iunie 19, 2011, 08:17:04 p.m. »
            Eu am emis o teorie prin care am unificat forța gravitațională cu forța electromagnetică și,în final,a rezultat că în univers există numai câmp electromagnetic,energie electromagnetică.Adică,forța gravitațională este numai o formă

                                                             - 4 -
de manifestare a forței electromagnetice.Deci fiecare corp cosmic are o sarcină electrică,funcție de masa sa.De exemplu Pământul are sarcina electrică 5,14·10^14 Coulombi,Luna 6,33·10^12 C,etc.Materia nu este neutră electric,așa cum se consideră în prezent de Fizică,ci este încărcată cu energie electrică.Când precizia măsurătorilor va fi sub 10^-18 Coulombi se va constata că materia nu este neutră electric,adică fiecare corp are o anumită cantitate de electricitate.În continuare,aplicăm practic teoria unificării gravitației cu electromagnetismul.
            Luna are o cantitate de electricitate de 6,33·10^12 Coulombi.Dacă unim solul Lunii cu o stație de recepție a energiei electrice de pe Pământ,printr-un cablu electromagnetic cosmic,electronii liberi din Lună se scurg la stația de pe Pământ sub formă de energie electrică.Apoi stația va distribui energia electrică a Lunii,în rețeaua globalizată a Pământului.Aceasta-i calea gratuiă,inepuizabilă,simplă,sigură,nepoluantă,nepericuloasă,de a obține în totalitate energia electrică necesară societății omenești.Pe parcursul folosirii energiei electrice a Lunii,ea își va capta permanent până la saturație electroni liberi din spațiul cosmic,astfel că energia electrică a Lunii este inepuizabilă,ca a tuturor corpurilor.Când cablurile electromagnetice cosmice care unesc petele solare de pe Soare se rup,electronii și nucleele atomice sparte se scurg în spațiul cosmic al sistemului solar cu o viteză de 500-1000 km/s,dând naștere vântului solar care este energie electrică și care învăluie (să zic așa) toate planetele,sateliții,toate corpurile din sistemul solar.Fiecare stea face așa,în sistemul ei stelar.Orice stație de recepție de pe planetă sau dintr-o navă cosmică,interplanetară și interstelară,se poate alimenta cu energie electrică de la corpul cosmic cel mai apropiat,dacă unește printr-un cablu electromagnetic cosmic tip rază laser,solul corpului cosmic cu stația de recepție de pe planetă sau din nava cosmică.Cu această metodă,zborurile cosmice interstelare sunt posibile.Deoarece fluxul de energie electrică are o viteză maximă în jur de 2000 km/s în cablul electromagnetic cosmic,această metodă este indicată pentru stațiile de recepție fixe la sol,sau navele cosmice cu o viteză sub 2000 km/s.Cu tehnologiile actuale de abia am ajuns la a treia viteză cosmică 16,7 km/s,deci mai avem mult până la 2000 km/s.Toate corpurile cosmice se rotesc în jurul propriei axe de la dreapta la stânga,poziționate nord sus și sud jos,toate își produc energie electrică și sunt încărcate cu energie electrică,toate au o sarcină electrică,fiindcă tot spațiul cosmic este stator și are un câmp magnetic constant.De ce toate corpurile cosmice se rotesc în jurul propriei axe și în jurul corpului central este o altă problemă,care o voi expune într-un articol viitor.Să nu uităm că legile Fizicii explică matematic fenomenul fizic în sine,nu și ,,de ce”.Când spui „de ce”, faci cercetare fundamentală.
            În viitorul apropiat,toate mașinile vor circula cu baterii electrice.La stațiile de alimentare vor fi baterii electrice,nu combustibili ca astăzi.Toate mașinile și utilajele fixe vor fi numai electrice,la fel și iluminatul.Toate sistemele de încălzire-răcire în toate clădirile,vor fi numai electrice.Aparatele de încălzire-răcire a camerei vor fi înglobate în podea,pereți,tavan și transformă energia electrică cu care sunt alimentate,în energie electromagnetică.Ele emit unde electromagnetice în infraroșu mijlociu,care au frecvența și densitatea funcție de ce temperatură dorim să avem în încăpere.Tot sistemul de iluminat,încălzire-răcire de astăzi va dispărea și va fi înglobat în pereți,fiind
                                                   
                                                       - 5 -
electromagnetic.Adio gaz și combustibili clasici.Într-un viitor îndepărtat toate mașinile mobile și fixe,toate clădirile,pot să fie dotate cu stații de recepție a energiei electrice și cu cablu electromagnetic cosmic,folosind direct și gratis energia electrică a Lunii.
            Energia electrică este energia electromagnetică a electronilor liberi,care circulă între atomi.Folosind energia electrică,folosim energia electromagnetică a electronilor liberi din materie (masă).Printr-un cablu electric electronii liberi circulă de la generatorul de energie electrică la Pământ,trecând prin aparatele și mașinile pe care le folosim,transformând energia electrică într-o altă formă de energie (mecanică,calorică,electromagnetică,etc.).Diferența în volți de la capetele conductorului electric,diferența în wați/amperi,diferența în putere (flux de radiație)/curent electric,este potențialul electric (volți),este diferența de potențial,este forța electromotoare.Diferența de potențial electric,diferența în volți,între conductorul care vine de la generatorul electric și Pământ,face ca aparatul legat cu borna minus la conductorul electric și cu borna plus la Pământ,să funcționeze.Deci trebuie o diferență de potențial electric dintre Pământ și un alt corp cosmic,ca să avem energie electrică într-un conductor electromagnetic cosmic.Pământul are la suprafață în jur de 200 volți.Uitați-vă la păsările care stau pe liniile de curent electric (220-200000 volți) că nu au nimic,fiindcă prin ele nu circulă energie electrică chiar dacă s-au încărcat cu potențialul electric al liniei respective.Aerul fiind izolator,nu permite electronilor liberi din linia de curent și din trupul păsării să se scurgă în Pământ,să genereze o diferență de potențial,deci corpul păsării să se transforme într-un conductor electric,într-un aparat electric.Suntem electrocutați numai atunci când energia electrică se scurge prin noi în Pământ.Când energia electrică nu se scurge prin noi,nu suntem electrocutați indiferent pe ce potențial electric stăm.Exact același fenomen se întâmplă cu toate ființele de pe Pământ,trupul lor fiind încărcat cu potențialul electric al Pământului,similar cu exemplul păsărilor care stau pe liniile de curent electric.Trupul nostru este încărcat cu potențialul electric în volți al Pământului,generat de cantitatea de electricitate a Pământului (5,14·10^14 Coulombi).Fenomenul este identic pe toate corpurile cosmice,diferă doar valoarea cantității de electricitate care este funcție de masa corpului.
            Inepuizabil,pe gratis,curat,sănătos,simplu,practic,nepoluant,pentru toți,aceasta-i propunerea mea.Eu zic că merită să evoluăm în această direcție,mai ales că în ultimii treizeci de ani nu s-a făcut cercetare fundamentală în domeniul energiei,ci numai cercetare aplicată.Se preferă războaiele,ca cele de astăzi,pentru acapararea resurselor energetice ale Pământului,războaie care totdeauna duc la nimic,decât să se investească în Știință care ne dă totul și toate,pentru toți.
            În acest secol trecem de la un sistem închis tip Pământ,la un sistem deschis tip Sistemul solar.Astfel teoria lui Malthus (sau alte teorii similare) privind necesitatea războaielor nu mai este valabilă,teorii tip Apocalipsă (religioase,economice,demografice,sociale,politice,etc.) nu-și mai au rostul și Statul Unic Mondial devine realitate pe Pământ.O altă lume ne așteaptă,un alt om se naște,stăpânul Sistemului solar.Voi oameni ai Științei,sunteți omul nou.

Sebeș,jud.Alba                              ec.Turcu Vasile
0744512245                                  membru al Academiei de Șiințe  New York
vturcu@personal.ro         

florin_try

 • Vizitator
Răspuns: Despre energie
« Răspuns #2 : Iunie 19, 2011, 10:31:11 p.m. »
 ..... Undele electromagnetice au viteza maximă în vid c=299792,458 km/s.Numai timpul este curb,riemannian,într-un spațiu drept,euclidian.

 Fraza de mi sus imi pare mai putin dificila decit restul textului. Nu e o insiruire de cuvinte neintelese, nu?

 Insa nu imi este clar cum adica timpul e curb si 'riemannian'?
 La ce spatiu te referi ca fiind  drept,euclidian ?

Offline AlexandruLazar

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 1752
 • Popularitate: +95/-17
Răspuns: Despre energie
« Răspuns #3 : Iunie 19, 2011, 11:27:46 p.m. »
Nu vreau să mă bag la problemele de electromagnetism -- de fapt pe baza articolelor anterioare (dintre care cel cu unificarea teoriei electromagnetismului cu a gravitației îmi vine primul în minte) nici n-ar avea de rost, vreau doar să fac niște remarci de... bun-simț ingineresc cel mult:

Citat
Supergalaxia noastră are un câmp electrostatic E≈10^-3 Volți/metru,un câmp magnetic H≈10^-6 Amperi/metru și o inducție magnetică B≈10^-12 Tesla.Galaxia noastră are în centru E≈47 V/m,H≈0,1 A/m și B≈10^-7 T,iar în brațele spirale unde suntem și noi are E≈10^-2 V/m,H≈10^-5 A/m și B≈10^-10 T.În spațiul  cosmic dintre Pământ și Lună avem B≈10^-7 T.

Nu știu cu ce ai măsurat valorile astea dar n-ai nimerit nici măcar ordinele de mărime  ;D

Citat
Adică tot spațiul cosmic este un magnet permanent,care poate fi statorul oricărui generator electric de curent continuu

Dacă tu îmi arăți o sursă cosmică de unde să poți lua ori un B continuu, ori cu valoare medie nenulă ca să o faci stator, eu o mănânc.

Citat
Intensitatea câmpului magnetic la suprafața Pământului este de 300 de ori mai mare,mai intensă,ca cea din spațiul cosmic dintre Pământ și Lună.

Nici p-asta n-ai nimerit-o. Ce înseamnă "spațiul cosmic dintre Pământ și Lună"? În funcție de unde te plasezi în el, ești între trei ordine de mărime în plus și două în minus distanță de valoarea corectă. Pe centurile van Allen, de exemplu, nu ești nici pe-aproape.

Citat
În focar reglăm ce temperatură vrem,preferabil 1000 – 2000 grade Celsius.De la acea înălțime colectăm razele solare din focar,folosind fibre optice sau alte tehnologii.Stabilizăm focarul,sau focarele,într-un singur loc la acea înălțime și ridicăm până acolo vârfurile mănunchiurilor de fibre optice,folosind diverse tehnologii viitoare.Fibrele optice sunt fixe cu baza pe Pământ,ca la actualele construcții foarte înalte.Razele Soarelui din focar cu o temperatură de 1000 – 2000 grade Celsius,sau mai mică funcție de tehnologiile folosite,intră în fibrele de sticlă și sunt duse la termocentrale unde încălzesc apa și o transformă în aburi.

"Mai mică"? Ai idee cam cât de "mai mică" ar trebui să fie dacă vrei ca fibra optică să mai funcționeze?

Citat
Aerul fiind izolator,nu permite electronilor liberi din linia de curent și din trupul păsării să se scurgă în Pământ,să genereze o diferență de potențial,deci corpul păsării să se transforme într-un conductor electric,într-un aparat electric.

Caracterul izolator al aerului nu are nicio legătură cu asta. Izolator sau nu, aerul n-are nicio influență asupra potențialului la care se află pământul, cablurile sau păsările. Apoi, caracterul conductor sau neconductor al corpului păsării n-are nicio legătură cu diferența de potențial. Corpul păsării are un caracter la fel de rezistiv indiferent dacă-i pui la "borne" 0.1 V sau 10 kV, exceptând cazul în care teoria ta cuprinde și pasărea-tranzistor.

Citat
Când energia electrică nu se scurge prin noi,nu suntem electrocutați indiferent pe ce potențial electric stăm.

Nu contează niciodată pe ce potențial stai, ci ce diferență de potențial ai între extremități. De-aia se pun transformatoarele de măsurare de tensiune la pământ: cei 10 V de la borne pot să fie 10 V și voltmetrul să fie mulțumit, dar cei 10 V să vină din 10,000 V și respectiv 9990 V față de Pământ. Transformatorul poate să scoată 0 V în secundar (bornele să fie echipotențiale) și tot te electrocutezi dacă pământul pe care stai nu e echipotențial cu ele -- așa încât pui voltmetrul între borne și n-ai nimic, iar când atingi bornele cu mâinile faci terapie de șoc.


Offline A.Mot-old

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 1080
 • Popularitate: +13/-57
Răspuns: Despre energie
« Răspuns #4 : Iunie 26, 2011, 08:53:11 p.m. »
Poate exista energie cinetica fara existenta impulsului?E=mc^2 este o energie potentiala? ::)
Adevărul Absolut Este Etern!