Fizică, astronomie şi aerospaţiale > Cosmologie

Tangenta despre Big-Bang

(1/2) > >>

A.Mot-old:
Intrebarea I-a

După cât timp de la big-bang au apărut fotonii adică lumina?

valangjed:
Lumina sau radiatia electromagnetica?

A.Mot-old:

--- Citat din: valangjed din August 03, 2020, 02:30:55 p.m. ---Lumina sau radiatia electromagnetica?

--- Terminare citat ---
Mă refer la https://ro.wikipedia.org/wiki/Foton.

atanasu:
1) In https://ro.wikipedia.org/wiki/Radia%C8%9Bie_electromagnetic%C4%83 gasesti:

a) În funcţie de frecvenţa sau lungimea de undă cu care radiaţia se repetă în timp, respectiv în spaţiu, undele electromagnetice se pot manifesta în diverse forme.

Spectrul radiaţiilor electromagnetice este împărţit după criteriul lungimii de undă în câteva domenii, de la frecvenţele joase spre cele înalte:

radiaţiile (undele) radio
microunde
radiaţii infraroşii,
radiaţii luminoase,
radiaţii ultraviolete,
radiaţii X (Röntgen),
radiaţii "γ" (gamma - literă greacă).

si

b)

Radiaţia electromagnetică are o natură duală: pe de-o parte, ea se comportă în anumite procese ca un flux de particule (fotoni), de exemplu la emisie, absorbţie, şi în general în fenomene cu o extensie temporală şi spaţială mică. Pe de altă parte, în propagare şi alte fenomene extinse pe durate şi distanţe mari radiaţia electromagnetică are proprietăţi de undă.
Ca unda: Radiaţia electromagnetică, indiferent de frecvenţă, poate suferi diferite fenomene:

interferenţă
reflexie
refracţie
difracţie
absorbţie

2)Din https://ro.wikipedia.org/wiki/Foton:

Fotonii participă la interacţiunile electromagnetice; toate formele de lumină (nu numai cea vizibilă) se compun din fotoni. Masa de repaus a fotonului este zero; astfel, în absenţa oricărei interacţiuni viteza fotonului (viteza luminii, c) este aceeaşi în toate sistemele de referinţă. ....
Ca toate particulele elementare fotonii au atât proprietăţi de corpuscul cât şi de undă — prezintă dualismul undă-corpuscul —, în general considerându-se că în momentul interacţiunii cu materia fotonii se comportă preponderent ca particule, iar în timpul propagării libere se comportă ca unde.

3) Si infine ceva deosebit de interesant la https://en.wikipedia.org/wiki/Antiparticle

Some particles, such as the photon, are their own antiparticle. Otherwise, for each pair of antiparticle partners, one is designated as normal particle and the other (usually given the prefix "anti-") as antiparticle. (Unele particule, cum ar fi fotonul, sunt propriile lor antiparticule. În caz contrar, pentru fiecare pereche de parteneri antiparticule, unul este desemnat ca particulă normală iar celălalt (de obicei primind  prefixul "anti-" ) ca antiparticulă.

Particle–antiparticle pairs can annihilate each other, producing photons; since the charges of the particle and antiparticle are opposite, total charge is conserved. For example, the positrons produced in natural radioactive decay quickly annihilate themselves with electrons, producing pairs of gamma rays, a process exploited in positron emission tomography.

The laws of nature are very nearly symmetrical with respect to particles and antiparticles. For example, an antiproton and a positron can form an antihydrogen atom, which is believed to have the same properties as a hydrogen atom. This leads to the question of why the formation of matter after the Big Bang resulted in a universe consisting almost entirely of matter, rather than being a half-and-half mixture of matter and antimatter. The discovery of charge parity violation helped to shed light on this problem by showing that this symmetry, originally thought to be perfect, was only approximate.

Because charge is conserved, it is not possible to create an antiparticle without either destroying another particle of the same charge (as is for instance the case when antiparticles are produced naturally via beta decay or the collision of cosmic rays with Earth's atmosphere), or by the simultaneous creation of both a particle and its antiparticle, which can occur in particle accelerators such as the Large Hadron Collider at CERN.

Although particles and their antiparticles have opposite charges, electrically neutral particles need not be identical to their antiparticles. The neutron, for example, is made out of quarks, the antineutron from antiquarks, and they are distinguishable from one another because neutrons and antineutrons annihilate each other upon contact.
However, other neutral particles are their own antiparticles, such as photons, Z0 bosons,
π0 mesons, and hypothetical gravitons and some hypothetical WIMPs

Nota mea: Gasesc ca aici am cea de a patra tangenta cu transcendenta intrand in universul unar al acesteia(noi fiind desigur in universul binar descis de nocontradictie)

ilasus:
Oare folosește cuiva să fii off-topic cu copy-paste (în limbi străine!) de pe net?

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

[#] Pagina următoare

Du-te la versiunea completă