Rezolvare de probleme / teme pentru acasă > Chimie organică

Probleme cu fenoli

(1/1)

northyas:
Cum se rezolvă aceste exerciții?

1. 470 grame de fenol reacționează cu apă de brom de concentrație 2%.Se cere
A.masa de precipitat alb rezultat(2,4,6 -tribromofenol);
B.masa de apă de brom necesară


2. 400 grame de fenol de puritate 80% se hidrogenează parțial.Calculați masa de produs organic rezultat.

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

Du-te la versiunea completă