Rezolvare de probleme / teme pentru acasă > Chimie organică

Am nevoie de ajutor!

(1/1)

Maria123:
620 Kg carbonat de cupru cu 20% impuritati se trateaza cu o solutie de HCL  de concentratie 30%.Ce cantitate de CO2 rezulta daca la culegerea gazului s-au pierdut 5%?Ce concentratie va avea solutia  de CuCl2 obtinuta in final?

chimistulamator:
CuCO3 + 2 HCl ---> CuCl2 + H2O + CO2

puritatea=(m pura/m impura)*100=>m pura =[(100-20)*620]/100=496 kg CuCO3

la 124 g CuCO3....44 g CO2
la 496 kg CuCO3....x kg CO2         x=176 kg
avand pierderi de 5% din cantitatea de CO2
m CO2 final = 176 - [(176*5)/100]=176-8,8=> m CO2 final = 167,2 kg

calculam masa de HCl si masa solutiei de HCl

la 124 g CuCO3....2*36,5 g HCl
la 496 kg CuCO3....x kg HCl       x=292 kg HCl=md HCl

c%=(md/ms)*100=>ms HCl=(292/30)*100=> ms HCl = 973,33 kg

calculam masa de CuCl 2 si masa solutiei de CuCl2

la 2*36,5 g HCl......135 g CuCl2
la 292 kg HCl..........a g CuCl2       a=540 kg CuCl2= mdCuCl2
ms final de CuCl2 = mdCuCl2+ mH2O(din HCl)+mH2O
mH2O(din HCl)= 973.33 -292=681.33 kg

la 124 g CuCO3....18 g H2O
la 496 kg CuCO3....x kg H2O
x= 496*18/124=  72kg
ms final = 540+ 681.33 +72 =1293.33
c%=(md/ms)*100=(540/1293.33)*100=>c%=41.75%

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

Du-te la versiunea completă