Welcome, Guest. Please login or register.

Autor Subiect: Despre Adevăr  (Citit de 4991 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

turcu vasile

  • Vizitator
Despre Adevăr
« : Ianuarie 18, 2011, 08:20:37 p.m. »
                                       DESPRE   ADEVĂR

         Toţi oamenii în toate zilele caută Adevărul.Religia,Filosofia,Ştiinţa,folosesc Adevărul.Toţi îl caută,toţi îl folosesc,dar nimeni nu l-a găsit.Totuşi,ce este Adevărul ? Că multă lume îl invocă în viaţă,când munceşte şi învaţă,când se roagă sau crează,când ucide sau fură,etc.Conştient sau nu,Adevărul face parte din viaţa noastră de zi cu zi,este viaţa noastră, cu tot că nu ştim ce este sau,el este ceea ce este.Dar ce este şi de ce este ? Să încercăm,dar subiectul rămâne deschis.
        Adevăr este categoria filosofică ce desemnează concordanţa cunoştinţelor cu obiectul cunoaşterii,autenticitatea cunoştinţelor în raport cu realitatea exprimată de ele,realitatea obiectivă care se oferă cunoaşterii.Adevărul este obiectiv când poate fi verificat prin simţuri şi corespunde unei realităţi existente independent de subiect,de conştiinţa umană.Sau,Adevărul este revelat şi acceptat prin Religie.Adevărul este relativ depinzând de limitele de cunoaştere ale omului, epocii,locului şi timpului,de obiectul cunoaşterii şi nivelul de dezvoltare a practicii sociale.Adevărul este absolut,transcedental,fiind Dumnezeu Elohim(El) însuşi.Adevărul ştiinţific este analitic,sintetic,formal,factual,logic,fizic,matematic etc.Sunt trei teorii asupra naturii Adevărului: - teoria corespondenţei,Adevărul desemnează concordanţa dintre idei,judecăţi cu obiectul exterior la care acestea se referă; - teoria coerenţei,Adevărul desemnează consistenţa reciprocă a ideilor, propoziţiilor unui sistem de gândire,unei teorii; - teoria operaţional-pragmatică,Adevărul semnifică valoarea instrumentală sau operaţională a unor idei.
        ,,Adevărul este cea mai desăvârşită Virtute,Binele cel mai înalt,netulburat de Materie,nesufocat de Trup,Binele gol,clar, neschimbător,imuabil,demn de veneraţie”,ne spune Hermes Mercurius Trismegistus (XV,21).Adică Adevărul este energia,este energia radiaţiei electromagnetice,este energia câmpului electromagnetic,este câmpul electromagnetic al universului (inclusiv câmpul gravitaţional),este forţa electromagnetică,sunt undele electromagnetice ca şi purtătoarele câmpului electromagnetic.Dar Adevărul în sine,Adevăr în om,este radiaţia electromagnetică de fond în infraroşu mijlociu a universului,numită teologic Duhul Sfânt (Spiritul Sfânt),echivalentă temperaturii de zero grade Celsius.Câmpul electromagnetic al universului,Duhul Sfânt,este Adevărul,este netulburat de Materie deoarece câmpul electromagnetic este format din undele electromagnetice care nu au masă de mişcare,nu au masă de repaus,nu suntparticule elementare materiale,nu sunt Materie,sunt energia radiaţiei.Este nesufocat de Trup,fiind în exteriorul și interiorul oricărui trup,corp material viu şi neviu,de aici şi din tot universul.Toate corpurile materiale vii și nevii din toate universurile,sunt în câmpul electromagnetic și au în ele câmp electromagnetic.Este cea mai desăvârşită Virtute,Binele cel mai înalt,Binele gol,fiindcă duhul (spiritul) nostru este prelungirea în noi a Duhului Sfânt exterior corpului nostru,duhul nostru este Dumnezeu în noi,duhul nostru este înţelepciunea noastră dumnezeiască,duhul nostru este raţiunea şi credinţa noastră în Dumnezeu,duhul nostru este conştiinţa de sine,duhul nostru este legătura directă cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt,duhul nostru este Binele nostru din Binele lui Dumnezeu care este Duhul Sfânt,duhul nostru este viaţa veşnică din noi din Viaţa veşnică a Duhului Sfânt,duhul nostru este cuvântul din noi din Cuvântul (Duhul Sfânt) lui Dumnezeu.Câmpul electromagnetic,Duhul Sfânt, este Adevăr,este clar şi mai clar nu se poate,fiind unde electromagnetice,radiaţie electromagnetică,ştiind că undele electromagnetice sunt lumina vizibilă şi invizibilă,undele electromagnetice sunt purtătoarele câmpului electromagnetic.Din câmpul electromagnetic al universului Duhul Sfânt este Adevărul,este neschimbător şi imuabil fiind omogen şi izotrop în tot universul,are aceeaşi frecvenţă în tot spaţiul din veşnicia în veşnicia timpului,este identic cu sine însuși în orice loc din univers și în orice timp,este identic pentru toţi observatorii din univers.Duhul Sfânt este Adevărul ,este demn de veneraţie şi venerat de toţi oamenii în toate religiile şi în toate timpurile,prin duhul din noi,el fiind Dumnezeu El.Energia duhului din noi ne dă gândirea dumnezeiască,finalizată în cuvintele şi faptele noastre în Bine,în Adevăr.
        Adevărul este alcătuit numai din sine însuşi,rămâne şi dăinuie în concordanţă cu sine însuşi aşa cum este,Adevărul este ceea ce rămîne Acelaşi şi este Veşnic,spune Trismegistus.Adevărul nu se schimbă niciodată,deci undele electromagnetice sunt Adevărul.Adevărul este câmpul electromagnetic,Adevărul este radiaţia (energia) de fond în infraroşu mijlociu a universului fiind alcătuită numai din sine însuşi,din unde electromagnetice,rămâne în tot spaţiul şi dăinuie tot timpul în concordanţă cu sine însuşi aşa cum este,adică are perpetuu aceaşi frecvenţă echivalentă temperaturii zero grade Celsius de la naşterea până la moartea universului,este Acelaşi în frecvenţă şi densitate energetică şi Veşnic în toate universurile de acum,care au fost şi care se vor naşte.Duhul Sfânt este Adevărul fiind format numai din unde electromagnetice de o singură frecvenţă,fiind identic cu sine însuşi din veşnicia în veşnicia timpului,fiindcă undele electromagnetice au
rază de acţiune infinită şi timp infinit,deci ele sunt spaţiul dar nu au timp,au viaţă veşnică.
                                                    - 2 -     
                                                   


       Neadevărul este Materia,sunt toate corpurile materiale vii şi nevii din toate universurile,fiind vizibile şi invizibile,incapabile de Bine,destructibile,mediocre,dizolvabile,schimbătoare,în permanentă transformare şi făurite unele din altele,spune Trismegistus.Toate corpurile materiale vii şi nevii de pe Pământ şi din tot universul,le vedem fiindcă reflectă sau emit unde electromagnetice în spectrul vizibil,iar cele care nu le vedem nu reflectă sau emit unde electromagnetice în spectrul vizibil.Corpurile materiale sunt incapabile de Bine fiindcă Binele este numai câmpul electromagnetic,Duhul (Spiritul) Sfânt,iar Materia este Răul.Toate corpurile materiale vii și nevii sunt destructibile,mediocre,dizolvabile,schimbătoare,fiindcă toată Materia este formată din atomi şi atomii din particule elementare cu masă de repaus.Sunt în permanentă transformare a formei,conținutului şi chipului prin creşterea şi scăderea masei,prin câştigarea şi pierderea de atomi,toate corpurile materiale vii şi nevii transformându-se permanent din unele în altele.Sunt făurite unele din altele,fiindcă toate corpurile materiale vii şi nevii sunt descompuse în atomi,iar apoi aceşti atomi sunt folosiţi la naşterea tuturor corpurilor materiale vii şi nevii.Adevărul şi Neadevărul este Adevărat sau Neadevărat.
        Soarele (stelele) este Adevărul după Întâiul Adevăr,Soarele (stelele) este Adevărul obiectiv fiindcă Soarele emite Lumina,undele electromagnetice,care luminează tot sistemul solar,tot Pământul,tot Viul şi Neviul.Soarele este Adevăr numai în spectrul câmpului electromagnetic,adică în unde radio,microunde,infraroşu,vizibil,ultraviolet,raze X,gamma,X de frânare.Soarele sau orice stea emite unde electromagnetice şi cu frecvenţa radiaţiei de fond în infraroşu mijlociu a universului,emite Duh Sfânt şi de aceea este Adevăr.Orice corp material viu şi neviu din sistemul solar,de pe Pământ,reflectă razele Soarelui în ochii noştri când noi privim acel corp material şi astfel îl vedem.Soarele se schimbă ca masă,nu rămâne identic cu sine însuşi în masa sa,evoluează,dar rămâne identic cu sine însuşi în undele electromagnetice emise.Pe parcursul timpului Soarele scade în masă,născându-se acum 5 miliarde de ani din nebuloasa primitivă şi va dispărea peste 5 miliarde de ani,având o viaţă medie de 10 miliarde de ani.Soarele,stelele,transformă energia masei în energie electromagnetică,în unde electromagnetice.Soarele ca masă,ca Materie,este Neadevăr ca toate stelele.Soarele ca generator de unde electromagnetice,de câmp electromagnetic,de Duh Sfânt,este Adevăr şi numai în acest sens stelele sunt Adevărul.Soarele,stelele,sunt Neadevăr,dar produc şi emit Adevăr.Noi vedem şi percepem Adevărul din Soare,nu Neadevărul Soarelui,noi vedem şi percepem undele electromagnetice emise de
                                                      - 3 -


Soare,nu masa,nu materia Soarelui.Corpurile materiale vii şi nevii care absorb toată lumina de la Soare sunt negre,nu le vedem.Corpurile care reflectă toată lumina de la Soare sunt albe,le vedem.Lumina vizibilă de la Soare este formată din cele 7 culori fundamentale ale curcubeului: roşu,portocaliu,galben,verde,albastru,indigo,violet.Culoarea care este reflectată de corpul respectiv,aceea este culoarea pe care o vedem şi spunem că acel corp material are acea culoare.Noi niciodată nu vedem corpurile materiale vii şi nevii pe care le privim,noi vedem numai undele electromagnetice reflectate în ochii noştri de corpurile materiale vii şi nevii,de aceea toate corpurile materiale vii şi nevii sunt Neadevăr,iar undele electromagnetice sunt Adevăr.Omul,fiinţa,este Neadevăr fiindcă trupul omului,fiinţei,este materie şi orice materie este adevărată în esenţă şi falsă în aparenţă,deci Neadevărul este Adevărat.Orice corp material viu şi neviu,omul,este Neadevăr,este Aparenţă şi orice Aparenţă este Minciună ori Amăgire.Omul nu este ceea ce este,este marele Adevăr.Soarele fiind Adevărul după Întâiul Adevăr,toate religiile din antichitate au avut Soarele ca Zeu suprem.Creştinismul de la început a preluat pentru Iisus titulatura de ,,Soarele dreptăţii” ,valabilă şi astăzi.
        Întâiul Adevăr,Adevărul absolut,Adevărul transcedental,este cel ce este Unul şi Totul,Singurul şi Întregul,Începutul şi Sfârşitul,care nu este din Materie,care nu se află într-un Trup,care este fără Culoare,fără Chip sau Formă,Imuabil,Nepieritor,care dăinuie de-a pururi,ne spune Trismegistus.Este radiaţia de fond în infraroşu mijlociu a universului echivalentă temperaturii de zero grade Celsius (de aceea apa îngheaţă la zero grade Celsius,de aceea există viaţă pe planete numai unde este apă lichidă),numită teologic Duhul Sfânt (Spiritul Sfânt).El este Sufletul Corpului lui Dumnezeu Elohim,ştiind că toată Materia (toate universurile) este Corpul Viu al lui Dumnezeu Elohim.De aceea se spune că Dumnezeu este Adevărul,dar în realitate Duhul Sfânt,Cuvântul,este Adevărul.Similar este şi la om: duhul din noi este Adevărul,iar corpul nostru viu este Neadevăr.Deci Dumnezeu nu este Adevărul,Dumnezeu este Neadevăr Adevărat.
        Neadevărul este Materia Adevărată.Adevărul este Energia electromagnetică Adevărată,undele electromagnetice,câmpul electromagnetic,Duhul Sfânt.Câmpul electromagnetic făureşte,modifică şi descompune toate corpurile materiale vii şi nevii,toată Materia,Neadevărul Adevărat este făurit din şi de Adevărul Adevărat.Materia conţine în ea câmpul electromagnetic,Duhul Sfânt,Materia există,este scăldată,în câmpul electromagnetic,Duhul Sfânt.Neadevărul are în el Adevăr,Neadevărul există numai în Adevăr.Câmpul electromagnetic,Duhul
                                                         - 4 -


Sfânt,este în interiorul şi exteriorul Materiei,a tuturor corpurilor materiale vii şi nevii.Adevărul este în interiorul şi exteriorul Neadevărului.De aceea totdeauna triumfă Adevărul.Orice corp material viu şi neviu îl percepem numai prin câmpul electromagnetic,orice Neadevăr îl percepem numai prin Adevăr.După Fizica cuantică totul este energia radiaţiei,totul este câmp electromagnetic,adică totul este Adevăr.Materia este revelată de câmpul electromagnetic,Neadevărul este revelat de Adevăr.Deci există numai câmp electromagnetic,Duh Sfânt,există numai Adevăr.Materia (toate  corpurile materiale vii şi nevii) este numai o stare  trecătoare a energiei câmpului electromagnetic,Neadevărul este numai o stare trecătoare a Adevărului.Neadevărul este Lucrarea Adevărului.Deci bogăția spirituală este Adevăr,iar bogăția materială (proprietatea privată) este Neadevăr.
        Omul consideră că sunt trei Adevăruri: Adevăr interior omului,Adevăr exterior omului şi Adevăr absolut.Adevărul interior omului este duhul  (spiritul,nous)  din trupul nostru.Adevărul exterior este Soarele,stelele,tot universul,prin câmpul electromagnetic,prin undele electromagnetice.Adevărul absolut este Duhul Sfânt (Spiritul Sfânt),Cuvântul. ,,Eu sunt Calea,Adevărul şi Viaţa.” (Ioan 14,6),a spus Iisus aşa cum a învăţat la şcoala eseniană de la Qumran.În consecinţă,sunt trei Căi: Calea interioară omului,Calea exterioară omului care este calea sa în viaţă şi Calea lui Dumnezeu.Sunt şi trei Vieţi: Viaţa interioară omului,Viaţa exterioară omului care este viaţa sa în această lume şi Viaţa lui Dumnezeu,adică Dumnezeu este Viu.Soarele este Adevărul (după Duhul Sfânt) şi Viaţa şi ne luminează cu lumina lui Calea în viaţă.Soarele ne dă numai Viaţa şi Lumina,dar nu este şi Calea,sau este numai Calea cosmică prin Galaxie (orbita pe care gravitează sistemul solar în jurul centrului Galaxiei).Cum Tot şi Toate sunt în Unul şi Totul,Calea,Adevărul şi Viaţa sunt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Elohim.Sebeş,jud.Alba                        ec.Turcu Vasile
0744-512245                           membru al Academiei de Ştiinţe   New York


sumalan dorin

  • Vizitator
Re: Despre Adevăr
« Răspuns #1 : Ianuarie 18, 2011, 11:23:14 p.m. »
Salutari

o intrebare sau mai multe ,ce poti invata dintr-o discutie despre metafizica?!?

Ce legatura are stiinta cu misticismul cu teologia cu religia? Ce legatura are dumnezeu ,popi,biblia toata adunatura cu descoperirile stiintifice,ce doreste sa se demonstreze,cui?

Deja zburam prin spatiu,trimitem sonde la mii de ani distanta,crezi ca mai intereseaza pe cineva "adevarul mistico-religios" imbinat cu stiinta.Crezi ca mai intereseaza pe cineva de dumnezeul din biblie sau dumnezei din respectiva carte,cand marea majoritate a oamenilor se vindeca cu ajutorul stiintei,folosesc ceea ce stiinta a descoperit.

Probabil ar trebui sa sti ca,organismul uman are peste 60 de miliarde de celule -asta inseamana foarte mult,asta mai inseamana un potential enorm,unele celule din organismul uman au capacitate de autoregenerare.Unde intervine "duhul sfant",sa faca ce?

Urat ca se folosesc informatii stiintifice pentru a propaga niste idei contrare vietii in general si sanatatii psihice.Dar poate ca si ele au un scop,acum depinde de cine le propaga.

Urat ca se face un amalgan cu informatii din stiinte si din religie,pentru a suntine o idee ,o credinta care deja de mult e apusa.
        
      
P.S: recomandare, "Biblia pentru credinciosi si necredinciosi"-ar trebui s-o citesti sau  daca ai citit-o ,poate era intr-o alta epoca,si nu i-ai dat prea multa imporanta.

« Ultima Modificare: Ianuarie 18, 2011, 11:33:53 p.m. de Şumi »