Welcome, Guest. Please login or register.

Autor Subiect: Despre Taoismul chinez  (Citit de 4540 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

turcu vasile

  • Vizitator
Despre Taoismul chinez
« : Martie 27, 2011, 01:48:05 p.m. »
                                     DESPRE TAOISMUL CHINEZ


            Miracolul chinezesc de astăzi,economic,financiar,dar și demografic,ne îndeamnă să ne aplecăm la rădăcina lui,la filosofia-religia Chinei care este Taoismul (pentru europeni Daoismul),avându-l în centru pe Tao (Dao) echivalentul lui Dumnezeu Eloha (El) la noi,sau Dumnezeu.Taoismul,una din direcțiile principale ale filosofiei antice chineze,a fost întemeiat de Lao Zi (Lao Tze,LaoTzî) care a trăit între anii 604-531 î.H.,cu aproape 600 de ani înainte de Iisus Hristos.Confucius (551-479 î.H.) a pus în practică Taoismul,în administrație,în conducerea poporului,care în secolele I-III s-a constituit ca religia Chinei.Numai înțelegând cele 81 de versete (capitole) ale lui Lao Zi,putem într-adevăr înțelege actuala expansiune în lume a poporului chinez.Cine nu,nu știe,nu înțelege,chiar dacă vede.
            Nu este în ideea mea de a vă relata Taoismul,ci doar de a puncta esența esenței lui.Toată viața să-ți fie prin non-acțiune și netulburare,fiindcă numai așa trăiești peste 100 de ani,a scris Lao Zi.Speranța medie de viață a oamenilor este indicatorul sintetic,global,absolut,al oricărei orânduiri sociale,al oricărui regim politic,indiferent care este el.În sclavagism s-a trăit,în medie,40 de ani.În feudalism s-a urcat peste 40 de ani și poporul l-a ținut.La început capitalismul l-a împins către 60 de ani,iar cel Occidental de astăzi îl are către 80 de ani,de aceea el este preferat de popoare mai ales că promite 90 de ani către anul 2050.Socialismul ne-a dus la 70 de ani,actualul regim capitalist de la noi ne-a coborât sub 70 de ani,adică el nu este bun pentru popor,este retrograd în comparație cu fostul regim socialist,de aceea toți tind către capitalismul din Occident și integrarea în Uniunea Europeană,chiar prin dispariția statului.
            Tao (Dao),Dumnezeu,are 10 însușiri esențiale care ne dau virtuțile,dintre care două sunt non-acțiunea (wuwei) și netulburarea (quingjing).Dacă toată viața trăiești prin non-acțiune și netulburare ești Dumnezeu,îl ai pe Dumnezeu în tine,ești om sfânt,ești numai virtuți nu și vicii,acționezi cu trupul prin cuvânt și faptă în societate,în mediul înconjurător,cu virtuțile tale,nu și cu viciile tale.Prin non-acțiune și netulburare ești un om mântuit,un om fără păcate,un om care face numai bine în societatea unde trăiește.Non-acțiune nu înseamnă lipsa acțiunii,pasivitate,pesimism sau nihilism,lene și ignoranță,ci acțiune desăvârșită sortită izbânzii,reușitei.Non-acțiunea este Tao,este Dumnezeu,care nu luptă ci cuprinde Totul,iar apariția,viața și dispariția acestui Tot nu constituie rezultatul vreunei lupte,ci evoluția firească,naturală,dumnezeiască,a lumii vii și nevii,a oamenilor și societăților lor.Omul care este capabil să cultive în sine această însușire a lui Dumnezeu,se unește cu Dumnezeu și astfel are în el Totul,este Dumnezeu.Prin non-acțiune sufletul nostru se limpezește precum cristalul pur,iar duhul (spiritul) se concentrează pe virtuțile care le aplicăm în viața societății,astfel că cei care cârmuiesc politic și economic țara sunt precum poporul,iar nu precum stăpânitorii ca la noi astăzi.
            Netulburarea (puritate și nemișcare) este natura primordială a lui Tao,Dumnezeu,a omului.Puritatea corespunde Cerului,iar nemișcarea corespunde Pământului.Omul care se desăvârșește întru Dumnezeu trebuie să urmeze pilda Cerului și a Pământului,căci atunci când sufletul este netulburat,duhul pur și trupul nemișcat,omul devine una cu Tao,cu Dumnezeu,omul este Dumnezeu pe Pământ,omul este numai virtuți nu și vicii,omul este fără păcate,deci mântuit.La naștere sufletul omului este limpede și senin,adică netulburat,nu are vicii,are numai virtuți.Cu timpul însă emoțiile date de hormonii trupului,plăcerea și lăcomia tulbură natura omului,se ivesc viciile îndepărtându-l de Dumnezeu.Prin urmare omul trebuie să-și alunge dorințele și să biruie lăcomia,limpezindu-și sufletul încetul cu încetul și redobândind netulburarea de la naștere.Deci suntem tulburați prin vicii și netulburați prin virtuți.Cea mai mare tulburare a omului este lăcomia sa,lăcomie care ne-a adus la dezastrul social de astăzi,când poporul nu mai vrea țara și vrea numai UE.
            Tulburare înseamnă iscusință și viclenie.Când cârmuitorii (oamenii politici și capitaliștii) sunt iscusiți și vicleni,poporul îi răsplătește prin iscusință și viclenie.Când cârmuitorii și poporul se arată iscusiți și vicleni unii cu alții,deci când toți suntem tulburați,țara cunoaște haosul ca România astăzi.Când averea oamenilor prisosește ei se dedau risipei,iar când iscusința le prisosește ei se dedau înșelătoriei,ca mulți dintre noi.Conducerea desăvârșită cârmuiește țara și își rânduiește poporul fără a lucra împotriva firii,în acord cu legile naturale ale lumii,adică prin non-acțiune și netulburare.Cârmuitorii nevrednici caută numai desfătarea și câștigul risipind peste măsură,silind poporul să-i îmbogățească.Astfel averile cârmuitorilor vor spori,în vreme ce poporul îndură foametea,frigul și bolile,ca la noi.Prin acțiune și tulburare legile și ordinele cârmuitorilor sunt nenumărate,ei fiind nechibzuiți și discreționari,iar poporul viclean,ducând țara la neorânduială ca în România de astăzi.
            Nu iubi luxul,nu fii lacom,nu iubi bogăția materială,ne îndeamnă Taoismul.Luxul numai orbește ochii și nu folosește la nimic.Tot aurul și pietrele prețioase,toată bogăția materială o vedem dar nu o folosim,aceasta-i învățătura Taoistă.Omul este cea mai mare bogăție materială,fiindcă fiecare are bogăție spirituală care este Dumnezeu în el,deci noi suntem luxul lui Dumnezeu.Bogăția materială este perisabilă ca omul,bogăția spirituală este veșnică precum Dumnezeu și numai prin bogăția spirituală înviem.
            La orice lucru,locul gol al lucrului este folosul nostru.Locul gol al oalelor,veselei,etc.,îl folosim noi.Atunci de ce ne trebuie din aur,argint,porțelan,lux să fie ele,când noi folosim numai interiorul lor? Pot să fie naturale din pământ și lemn,care sunt cele mai sănătoase.Folosim interiorul îmbrăcămintei,încălțămintei,clădirilor,nu exteriorul lor.Folosim interiorul materialului din care sunt produse ele,nu cum arată ele în exterior.Noi nu folosim automobilul,ci numai interiorul lui.Noi nu folosim televizorul,computerul,etc.,ci numai interiorul lor.Folosul este în interior,luxul este în exterior.Luxul este lăcomia care duce la crime și războaie,adică acțiunea și tulburarea noastră.Aceasta-i esența Taoismului.
            Cu cât oamenii vor căuta viața,luxul,îndestulându-se,cu atâta se vor îndepărta de Tao,iar cel care se îndepărtează de Tao va pieri curând.Viața advărată se dobândește numai întru Tao,prin non-acțiune și netulburare și omul care caută cu înverșunare să viețuiască îndestulându-se peste măsură,iubind luxul și strângând bogăție materială,este sortit pieirii.,,Oamenii flămânzesc din pricină că dările pe hrană cerute de cârmuire sunt nenumărate,iată de ce flămânzesc.Poporul este greu de cârmuit din pricină că Suveranul are acțiune,iată de ce este greu de cârmuit.”,din versetul LXXV al Taoismului,care reflectă situația României.Numai înțelegând Taoismul,putem înțelege miracolul chinezesc de astăzi.
            Non-acțiunea și netulburarea o găsim și în religia creștină.Iisus în ,,Predica de pe munte”,spune: ,,Fericiți cei blânzi,că aceia vor moșteni pământul.”(Matei 5,5),verset
                                                               - 2 -
cântat la fiecare slujbă în biserică.A fi blând înseamnă non-acțiune și netulburare.Crimele,războaiele,hoția,minciuna,corupția,lenea,munca și învățătura peste măsură,sunt acțiunea și tulburarea trupului nostru.Uitați-vă în Transilvania: peste românii băștinași,după anul 1000 au venit ungurii.În actele maghiare ale revoluției din 1848-1849,românii erau caracterizați ca un popor blând și pașnic (a se vedea procesul tribunului Turcu Vasile,stră-stră bunicul meu),adică trăiau prin non-acțiune și netulburare.Ei moștenesc Transilvania acum și-n veci,ungurii nu sunt și nu vor fi majoritari,din contră s-au românizat.La fel negrii din Africa de Sud,sau acum cei din Statele Unite.În România este aceeași situație: țiganii trăiesc prin non-acțiune și netulburare având peste cinci copii,românii trăiesc prin acțiune și tulburare având sub doi copii.Rezultatul: după o jumătate de secol țiganii sunt majoritari.Aceasta a dus și la destrămarea fostei Uniuni Sovietice,prin creșterea fără precedent a populației musulmane din republicile sudice.Același lucru se va întâmpla și în Palestina: palestinienii trăiesc prin non-acțiune și netulburare având peste cinci copii pe familie,evreii trăiesc prin acțiune și tulburare fiind toți înarmați și având sub doi copii (cea mai mică natalitate din lume).Rezultatul: peste o jumătate de secol palestinienii vor fi majoritari și vor face politica.Toate popoarele care trăiesc prin non-acțiune și netulburare dăinuie pe Pământ,toate popoarele care trăiesc prin acțiune și tulburare dispar de pe Pământ.Chinezii trăiesc prin non-acțiune și netulburare,fiind veșnici pe Pământ.Luați-i ca exemplu în tot și-n toate,ca pe germani.
            Pacea este starea de non-acțiune și netulburare,războiul este starea de acțiune și tulburare.De aceea se zice în ,,Predica de pe munte” că ,,Fericiți făcătorii de pace,că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.”(Matei 5,9).Adică făcătorii de război sunt fiii diavolului,ca unii conducători de astăzi.
            Trupul fiecărui om are genetic prin metabolism,o anumită putere energetică electromagnetică biologică totală.Când omul gândește și acționează prin cuvânt și faptă în mediul înconjurător cu acea putere energetică naturală,el trăiește prin non-acțiune și netulburare.Cănd puterea energetică a trupului este peste sau sub valoarea normală,omul trăiește prin acțiune și tulburare.Omul sănătos este non-acțiune și netulburare,omul bolnav este acțiune și tulburare.Practic temperatura naturală a trupului,la om 37 grade Celsius,indică starea de non-acțiune și netulburare.Când temperatura trupului este peste sau sub 37 grade Celsius,avem starea de acțiune și tulburare.Stresul este boala clasică a omului care trăiește prin acțiune și tulburare.A te enerva,a gândi malefic,a acționa haotic,a vorbi fără tine,a trăi prin viciile tale,judecata și munca peste măsură,viața grea și mintea tulbure,boala,nemulțumirea și necumpătarea,a înjura și a blestema cu gândul și cu vorba,riscul prostesc și sinuciderea,sărăcia materială și spirituală,mizeria societății și a mediului,nesatisfacerea și satisfacerea peste măsură a trupului și a minții,dezordinea și indisciplina,etc.,sunt o viață prin acțiune și tulburare.Virtuțile noastre,ordinea și disciplina trupului și a minții,a te bucura de tot și de toate cum ne învață toate religiile,este o viață prin non-acțiune și netulburare.Toate formulele de salut ale oamenilor,introducerile în lucru,scris și discuții,a vorbi despre timp,lucruri generale,politică,religie,știință,filosofie,arte,literatură,a gândi,a lucra și a te comporta natural,a fi sănătos la minte și la trup,a te ruga religios și laic,a fi complezant și destins,etc.,toate fac ca trupul să atingă starea de non-acțiune și netulburare.Somnul și
                                                            - 3 -
odihna pasivă și activă,ne duc trupul și mintea la starea de non-acțiune și netulburare.De aceea toți ne salutăm și folosim introduceri în discuții și lucru,de aceea este rugăciunea,spovedania și împărtășania,odihna și sărbătorile laice și religioase,a dormi.Adevărul necesită consum energetic minim în neuroni fiind non-acțiune și neulburare,minciuna necesită consum energetic maxim fiind acțiune și tulburare,de aceea adevărul învinge totdeauna neadevărul.Tot timpul bucură-te și trăiești peste o sută de ani.Cu calm și rațiune se rezolvă orice problemă în viață,aceasta-i starea de non-acțiune și netulburare.
            Toate religiile scriu despre sfârșitul lumii,despre Apocalipsă și creștinismul spune că atunci vine Iisus a doua oară pe Pământ.După religia mayașilor din America Centrală,sfârșitul lumii este în 21 decembrie 2012 la solstițiul de iarnă.Arabul Ibn′Arabi în ,,Cartea Înțelepciunii” (anul 1227),scrie: ,,Pe urmele lui Set se va face cunoscut ultimul născut al acestui neam omenesc; el va moșteni tainele lui Set; după el,nu va mai exista nici o altă ființă care să se mai nască,astfel că el va fi pecetea celor născuți [după cum Set fusese primul sfânt].Cu el se va naște o soră; ea va apărea înaintea lui [în timp ce prima femeie a fost creată după primul bărbat],și el o va urma având capul la picioarele surorii lui.Locul lui de naștere va fi China [țara cea mai îndepărtată,spre Răsărit],și va vorbi limba țării în care s-a născut.În acele zile bărbații și femeile vor deveni sterpi,astfel că ei vor sta laolaltă,dar nu vor mai procrea.El îi va chema pe oameni spre Dumnezeu,dar nu va primi răspuns.Atunci când Dumnezeu îi va lua sufletul și îl va fi luat și pe ultimul credincios al acelor timpuri la El,cei care vor supraviețui vor fi asemenea unor fiare,care nu vor mai putea să deosebească ceea ce este îngăduit de ceea ce nu este îngăduit.Ei vor asculta de pornirile lor instinctuale,urmărind doar dorința,independent de rațiune și de lege,și asupra lor se va lăsa clipa de pe urmă.” Ibn′Arabi s-a născut în anul 1165 în Spania.Pe când practica ascetismul în anul 1185,într-una din viziunile pe care le are se vede sub protecția lui Iisus și a profetului Mohammed.Set a fost al treilea copil al lui Adam și Eva,fiind primul sfânt de pe Pământ.Ultimul sfânt de pe Pământ și urmașul direct al lui Set,se va naște în China și va vorbi limba chineză.După ce acest chinez va muri va veni sfârșitul lumii,nu printr-un cataclism pământesc sau cosmic cum propovăduiește religia iudaică și creștină,ci prin aceea că oamenii nu vor mai putea avea copii.Aceasta se poate realiza ușor prin iradierea Pământului din cosmos,artificial sau natural,cu raze electromagnetice de o anumită putere și frecvență,știind că celulele sexuale sunt cele mai sensibile la mutații genetice.Astfel actuala rasă de oameni va dispărea și o altă rasă va apărea pe Pământ.După cum merg treburile la noi,se pare că am intrat deja în Apocalipsă.Deci începutul sfârșitului societății omenești vine din China.Oare expansiunea de astăzi a Chinei în lume,fără precedent și de neoprit,să fie începutul sfârșitului? Oricum am lua-o,ea este benefică.Vorba lui Che Guevara: ,,Dacă unesc Uniunea Sovietică (Rusia) cu China,înving Occidentul.” Se pare că China învinge singură Occidentul și Rusia va deveni un apendice al Chinei.

Sebeș,jud.Alba                              ec.Turcu Vasile
0744512245                                  membru al Academiei de Științe  New York

« Ultima Modificare: Martie 27, 2011, 09:21:47 p.m. de Scientia.ro »

Offline AlexandruLazar

  • Senior
  • ****
  • Mesaje postate: 1752
  • Popularitate: +95/-17
Răspuns: Dspre Taoismul chinez
« Răspuns #1 : Martie 27, 2011, 01:57:18 p.m. »
Miracolul economic, demografic și financiar este cu brio înfăptuit de o populație care este adeptă a taoismului în proporție de sub 30%, iar înainte de asta, taoismul a fost o religie oficială în China un timp destul de redus (în timpul dinastiei Tang) -- iar la nivel social a avut o influență mult mai redusă decâț confucianismul, de exemplu. De asemenea, Tao n-are nicio treabă cu Dumnezeul antropomorfizat al Bibliei.