Forumul Scientia

Diverse => Critici ale paradigmei curente in stiinta => Subiect creat de: ilasus din Iunie 10, 2020, 11:20:38 a.m.

Titlu: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iunie 10, 2020, 11:20:38 a.m.
Timpul reversibil este acel timp în care vedem imaginile obiectelor care ne înconjoară. Imaginile obiectelor pe care le privim ajung la ochi cu ajutorul fotonilor, iar asta cere timp: cu cât obiectul la care ne uităm este mai departe, cu atât timpul în care sosește imaginea recepționată este mai lung. Prin urmare, de obiectele din jurul nostru ne despart nu doar distanțe diferite, ci și intervale de timp diferite, iar aceste intervale de timp variază proportional cu distanțele respective. De exemplu, dacă eu stau pe loc și un obiect se depărtează de mine, atunci timpul reversibil în care recepționez imaginea acelui obiect crește proportional cu distanța. Mai exact, dacă mă aflu în originea O a unui sistem de referință inertial S și presupun că un mobil M, care a pornit din originea O, se mișcă rectiliniu uniform cu viteza constantă v (0<v<c, unde c este viteza luminii în vid) pe axa absciselor sistemului S conform legii de mișcare

                                                                       x1 = vt

unde x1 este distanța parcursă de M față de O în timpul ireversibil t măsurat din momentul initial (t=0), atunci imaginea mobilului M este recepționată în O după un timp reversibil t1 dat de relația

                                                                      t1 = x1/c

În acest caz, timpul reversibil t1 în care imaginea lui M este recepționată în O este proportional cu distanța x1 dintre O și M. Iar dacă la un moment dat mobilul M se oprește, deci distanța x1 devine fixă, atunci și timpul reversibil t1 în care este recepționată imaginea lui M devine fix. Sau, dacă presupun că mobilul M se întoarce din drum, deci distanța x1 dintre O și M devine din ce în ce mai mică, atunci și timpul reversibil t1 în care este recepționată imaginea în O a lui M se micșorează – și evident devine nul când M se află în același loc cu O.

Dacă în momentul initial t=0, din O pornește un foton R emis de o sursă laser, astfel că fotonul R se deplasează pe axa absciselor sistemului de referință S cu originea O conform legii de mișcare

                                                                            x = ct           

unde x este distanța parcursă de R în raport cu O în timpul ireversibil t, atunci timpul reversibil dintre O și R – așadar timpul în care este recepționată imaginea lui R în O, este dat de relația

                                                                            t = (1/c)x   

Pe de altă parte, ținând cont că v=ac, unde a este un număr real subunitar (0<a<1), din egalitatea x1=vt rezultă că x1=act=ax și deci egalitatea t1=x1/c poate fi scrisă sub forma

                                                                           t1 = (v/c2)x

Am obținut astfel relațiile

                                                       (1)           x = ct,  t = (1/c)x               

care descriu mișcarea în spațiu și în timp a fotonului R în sistemul de refeință S, cât și relațiile

                                                       (2)         x1 = vt,  t1 = (v/c2)x                         

care descriu mișcarea în spațiu și în timp a mobilului M în sistemul de referință S. Totodată, rezultă și relațiile

                                                        (3)    x2 = x – vt,  t2 = t – (v/c2)x                               

care descriu mișcarea în spațiu și în timp a fotonului R în raport cu mobilul M în sistemul de referință S.

Cum rezultă din (1) și (2), mișcarea fotonului R si mobilului M se desfășoară atât în spațiu în timpul t ireversibil, caz în care R și M parcurg distanțele x și respectiv x1:

                                                        (1*)            x = ct,  x1 = vt           

cât și în timpul reversibil pe distanța x, caz în care R și M parcurg intervalele de timp reversibile t și respectiv t1:

                                                         (2*)     t = (1/c)x,  t1 = (v/c2)x                                                             

în sistemul de referință S. Cum se observă din (1*) și (2*), între timpul ireversibil și timpul reversibil este exclusă posibilitatea unei eventuale confuzii, deoarece timpul ireversibil este situat în dreapta semnului ”=”, pe când timpul reversibil este situat în stânga semnului ”=”.

Observație. Între orice două obiecte există un timp reversibil care este fix dacă distanța dintre obiectele respective este fixă și este variabil în caz contrar. Vom spune în aceste cazuri că obiectele respective sunt în repaus și respectiv în mișcare în timpul reversibil unul în raport cu celălalt. Însă timpul reversibil depinde și de viteza obiectelor respective unul față dea altul. Vorbim, în acest caz, nu doar de viteza în spațiu, ci și de viteza în timpul reversibil a celor două obiecte unul față de altul. De exemplu, în cazul mișcării în raport cu O a fotonului R și mobilului M, remarcăm că în spațiu, așadar conform (1*), R și M se deplasează cu vitezele c și respectiv v, iar în timpul reversibil, așadar conform (2*), R și M se deplasează cu vitezele 1/c și respectiv v/c2. Prezint în continuare o aplicație a relațiilor (1), (2), (3), iar în final prezint ipoteza care consider că se află la baza acestor observații.
 
Deducerea formulelor lui Lorentz. Consider două sisteme de referință inerțiale S, S’, aflate în mișcare rectilinie uniformă cu viteza constantă v (v=ac, 0<a<1). Notez cu O, O’ originile sistemelor de referință S, S‘ și presupun că acestea coincid în momentul initial t=t’=0, adică se află în același loc initial x=x’=0. De asemenea, presupun că începând din momentul inițial, din originea comună O=O’, pe direcția comună a axei absciselor sistemelor S, S’ este lansat un semnal luminos (o rază laser) R – vezi Fig.1 și Fig.2. În Fig.1 am ilustrat deplasarea în același sens a semnalului R și originii O’ în sistemul S, iar în Fig.2 am ilustrat deplasarea în sensuri opuse a semnalului R și originii O în sistemul S’. Cum se constată din Fig.1 și Fig.2, mișcarea în același sens a semnalului R și originii O’ în raport cu originea O este descrisă de relațiile

                (1) x = ct,  t = (1/c)x  (2) x1 = vt,  t1 = (v/c2)x  (3) x2 = x - vt,  t2 = t - (v/c2)x

iar mișcarea în sensuri opuse a semnalului R și originii O în raport cu originea O’ este descrisă de relațiile

                (1’) x’ = ct’, t’ = (1/c)x’  (2’) x’1 = vt’  t’1 = (v/c2)x’  (3’) x’2 = x’ + vt’,  t’2 = t’ + (v/c2)x’

În aceste cazuri, dacă comparăm distanțele și intervalele de timp omoloage din sistemele de referință S, S’, constatăm că acestea pot fi cel mult proporționale, adică rezultă relațiile

                                               (4)  x = k(x’ + vt’),  t = k(t’ + (v/c2)x’)           
                                                (4’) x’ = k(x - vt),  t’ = k(t - (v/c2)x)

unde factorul k are valoarea

                                                             (5)  k = 1/(1 - v2/c2)1/2

Ipoteză. Conform celor de mai sus, s-ar părea că timpul are două componente, una reversibilă și alta ireversibilă. Ba mai mult, s-ar părea că și spațiul se compune dintr-un spațiu reversibil și unul ireversibil. Însă acestea sunt doar simple denumiri, pentru că de fapt mișcarea în spațiu și în timp este reversibilă și respectiv ireversibilă – nu spațiul și timpul. De aceea, eu consider că ipoteza de la care pornesc este următoarea: mișcarea în spațiu și în timp este atât reversibilă în spațiu și ireversibilă în timp, cât și reversibilă în timp și ireversibilă în spațiu.

Mișcarea este reversibilă în spațiu și ireversibilă în timp. De exemplu, mișcarea fotonului R și mobilului M descrisă de relațiile (1*) este reversibilă în spațiu și ireversibilă în timp. În acest caz, mișcarea este ireversibilă în timp, pentru că atât mobilul M, cât și originea O împreună cu sistemul de referință S s-au deplasat în mod ireversibil în timp, din momentul initial t=0 în momentul t, împreună cu fotonul R.

Mișcarea este reversibilă în timp și ireversibilă în spațiu. De exemplu, mișcarea fotonului R și mobilului M descrisă de relațiile (2*) este reversibilă în timp și ireversibilă în spațiu. De data asta consider (prin ipoteză) că mișcarea este ireversbilă în spațiu, deci presupun că atât mobilul M, cât și originea O împreună cu sistemul de referință S s-au deplasat în mod ireversibil în spațiu, din locul initial x=0 în locul x, împreună cu fotonul R.

PS. Am prezentat observațiile de mai sus fizicienilor din acest forum, cu speranța că le vor părea interesante și poate chiar utile în activitatea lor. Și vă rog tratatați cu seriozitate subiectul, deoarece s-ar părea că ne conduce spre premiul Nobel, după cum proorocea unul dintre voi.

Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 10, 2020, 03:45:51 p.m.
Timpul reversibil este acel timp în care vedem imaginile obiectelor care ne înconjoară.

Este asta un iepure sau o rata ?

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Duck-Rabbit_illusion.jpg)
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 10, 2020, 11:05:34 p.m.
Hai pana raspunzi sa te lamuresc care e faza. Daca nu poti decide daca acolo e un iepure sau o rata, cum poti decide ca exista vreun obiect ? Nu poti. Prin urmare, neexistand obiecte, despre ce mai e vorba in teoria ta ?
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iunie 16, 2020, 04:35:10 p.m.
Logica ta e pentru bebe. Lasă-te de filozofie, e o știință moartă. Mai bine învață să cânți la pian.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 16, 2020, 05:12:59 p.m.
Logica ta e pentru bebe. Lasă-te de filozofie, e o știință moartă. Mai bine învață să cânți la pian.

In loc sa te comporti ca un IQ70 care beneficiaza de minunile tehnologiei moderne, internet, fara sa fi contribuit el insusi la asa ceva, pentru a isi expune IQ-ul, ce ar fi sa aduci defapt argumente ?
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iunie 16, 2020, 07:49:08 p.m.
Iar tu, în loc să te comporți ca o Conștiință setată pe bocetul trist al lui Pan, încercând să determini lumea să aducă argumente despre fluier, mai bine setează-te la vremea conservatorului de fizică  absolvit la pian și cântă niște argumente despre ce înțelegi tu în legătură cu tema acestui topic. Succes.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 17, 2020, 11:08:03 a.m.
Deci, inca o data: Adu argumente pentru existenta obiectelor, inainte de a putea vorbi de vreo lumina care se intoarce de la obiecte.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iunie 17, 2020, 12:14:16 p.m.
Un extraterestru se adresă mulțimii: ”Aveți ochi și nu vedeți. Aveți urechi și nu auziți. Constipaților!”. Apoi intră în a sa navă și dispăru în neant.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 17, 2020, 12:28:25 p.m.
Adu argumente pentru existenta obiectelor, inainte de a putea vorbi de vreo lumina care se intoarce de la obiecte.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iunie 17, 2020, 01:02:01 p.m.
Un obiect există ”pentru că” și nu ”înainte de a” se intoarce lumina de la el. De exemplu, tu ești un obiect care exiști prin faptul că trimiți vorbe (de pe vremea lui Socrate) prin intermediul undelor e.m.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 18, 2020, 10:23:55 a.m.
Ce lumina se intoarce de la "colored cube illusion" in care vezi patratelele galben si albastru, dar cand le pui in izolare le vezi gri ?
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: A.Mot-old din Iunie 19, 2020, 07:25:53 a.m.
Adu argumente pentru existenta obiectelor, inainte de a putea vorbi de vreo lumina care se intoarce de la obiecte.
Cum poți să-ți dai seama că un obiect există sau nu?
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 19, 2020, 06:19:25 p.m.
Cum poți să-ți dai seama că un obiect există sau nu?

Cum am dat mai sus exemplul cu duck-rabbit. Avand in vedere ca acelasi "obiect" poate fi vazut atat ca rata cat si ca iepure, atunci inseamna ca nu exista niciun obiect.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: A.Mot-old din Iunie 20, 2020, 08:15:52 a.m.
Cum poți să-ți dai seama că un obiect există sau nu?

Cum am dat mai sus exemplul cu duck-rabbit. Avand in vedere ca acelasi "obiect" poate fi vazut atat ca rata cat si ca iepure, atunci inseamna ca nu exista niciun obiect.
Așa zisul exemplu "duck-rabbit" este un desen adică este un obiect care există după felul în care îl privești ceea ce înseamnă că acest desen este un exemplu de iluzie optică...Ce este o iluzie optică?Ce legătură are iluzia optică "duck-rabbit" cu "Timpul reversibil - timpul din jurul nostru."?
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 20, 2020, 12:10:37 p.m.
"Duck-rabbit" e un exemplu de functionare al constiintei.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: A.Mot-old din Iunie 22, 2020, 08:54:48 a.m.
"Duck-rabbit" e un exemplu de functionare al constiintei.
Nu-nțeleeeeeeg!!!!!!!!!!!Ce are de-a face acest exemplu cu "Timpul reversibil - timpul din jurul nostru."??!!?!!
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 24, 2020, 11:31:54 a.m.
Nu-nțeleeeeeeg!!!!!!!!!!!Ce are de-a face acest exemplu cu "Timpul reversibil - timpul din jurul nostru."??!!?!!

Reciteste dialogul. Initiatorul isi bazeaza teoria pe lumina care se intoarce de la obiecte. Iar eu i-am demonstrat ca nu exista obiecte, deci teoria lui pica. Multa lume se pierde in detalii si incearca sa demonstreze ca ceva e fals in moduri alambicate, ca matematica nu e corecta, ca nu stiu ce pas X nu e corect. Dar eu intotdeauna umblu la fundamente. Arati ca obiectele nu exista, toata matematica aia imensa dupa devine irelevanta.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iunie 29, 2020, 12:52:40 p.m.
"Duck-rabbit" e un exemplu de functionare al constiintei.
Nu-nțeleeeeeeg!!!!!!!!!!!Ce are de-a face acest exemplu cu "Timpul reversibil - timpul din jurul nostru."??!!?!!

Frate A.Mot, filozofii rață-iepure neagă existența a ceea ce se află în afara eu-lui lor, adică a obiectelor,  n-ai ce să înțelegi de la ei – și nici măcar ei nu înțeleg nimic din măcăitul lor filozofal. Dacă vrei să afli lucruri interesante, citește doar  primul post (cel scris de mine), de unde vei afla, spre exemplu, cum depinde deplasarea în spațiu și în timp a luminii în raport cu mișcarea sursei – aceasta este o nouă interpretare, mult mai clară și mai evidentă decât cea dată de Einstein transformărilor lui Lorentz. Mai exact, vei afla – conform (4) și (4’) - că distanța și timpul parcurse de un foton în sistemul de referință al sursei de lumină diferă cu factorul Lorentz k dat de (5) de distanța și respectiv de timpul parcurse de fotonul respectiv în exteriorul sistemului de referință al sursei de lumină.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iunie 29, 2020, 01:25:00 p.m.
Nu exista "foton", "spatiu", "timp". Astea sunt doar idei in constiinta.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Electron din Iunie 29, 2020, 02:44:59 p.m.
Dacă vrei să afli lucruri interesante, citește doar  primul post (cel scris de mine), de unde vei afla, spre exemplu, cum depinde deplasarea în spațiu și în timp a luminii în raport cu mișcarea sursei – aceasta este o nouă interpretare, mult mai clară și mai evidentă decât cea dată de Einstein transformărilor lui Lorentz. Mai exact, vei afla – conform (4) și (4’) - că distanța și timpul parcurse de un foton în sistemul de referință al sursei de lumină diferă cu factorul Lorentz k dat de (5) de distanța și respectiv de timpul parcurse de fotonul respectiv în exteriorul sistemului de referință al sursei de lumină.
Partea subliniata cu rosu probabil e adevarata pentru tine, ilasus, dar dat fiind "rationamentul" prezentat de tine pe aici, e evident ca nu cunosti suficient teoria relativitatii lui Einstein ca sa te poti pronunta in mod relevant despre interpretarile date de el.

Iar partea de final (taiata de mine) este un nonsens total si iti recomand sa studiezi mai indeaproape fizica elementara (incepand cu Mecanica clasica) ca sa vezi si tu cat de pe langa vorbesti. Mai concret, inainte sa folosesti cu atata avant conceptul de "sistem de referinta", studiaza mai atent ce inseamna asta.


e-
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iunie 30, 2020, 09:50:23 a.m.
Îți apreciez sinceritatea, însă ”e evident” nu e argument nici măcar pentru filozofi. Pentru a-ți putea exprima în mod credibil punctul de vedere, în prealabil este necesar să renunți la orgoliu și să citești prima postare din acest topic, deci să înțelegi ”Ipoteza” de la care pornesc și ”Deducerea formulelor lui Lorentz”.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Electron din Iunie 30, 2020, 01:08:32 p.m.
Îți apreciez sinceritatea, însă ”e evident” nu e argument nici măcar pentru filozofi.
Nici nu are intentia sa fie un argument, e doar o simpla observatie de-a mea, care desigur poate fi eronata.

Te intreb direct: pretinzi ca ai studiat Teoria Relativitatii Speciale si ai inteles cum sunt deduse acolo transformarile Lorentz, si care sunt interpretarile lui Einstein legate de ele? Pentru mine e evident ca nu si ca vorbesti despre asta in necunostinta de cauza, care e din perspectiva mea pacatul capital al celor care critica stiinta actuala si o "revolutioneaza", din ignoranta.

Pentru a-ți putea exprima în mod credibil punctul de vedere, în prealabil este necesar să renunți la orgoliu și să citești prima postare din acest topic, deci să înțelegi ”Ipoteza” de la care pornesc și ”Deducerea formulelor lui Lorentz”.
Eu incerc sa inteleg acele lucruri de mult timp, iar dovada sunt intrebarile adresate deja si discutiile avute pana acum care sunt publice pe acest forum, desi ai lipsa de respect sa declari ca, citez:  "lumea care vrea să știe ce-i în capul meu este mulțimea vidă". Plus, la intrebarile din alt topic declari: "Regret, dar deja am atins nivelul maxim de detaliere."

Asadar nu vrei sa raspunzi la intrebarile adresate, dar acuzi lumea de lipsa de interes si pretinzi sa inteleaga ideile tale "pentru a-si exprima in mod credibil punctul de vedere". Cu astfel de pretentii absurde si cu atitudinea asta a ta nu vei ajunge departe, dupa irelevanta mea parere.


e-
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iunie 30, 2020, 04:26:11 p.m.
În afară de faptul că este mai clară și mai evidentă, interpretarea data de mine transformărilor Lorentz nu are nicio legătură cu TR. În ce privește întrebările puse (când acestea nu au fost de fapt capcane), eu ți-am răspuns în amănunt de fiecare dată. Și o voi face cu plăcere și în continuare, dacă consideri că mai sunt necesare precizări suplimentare.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Electron din Iunie 30, 2020, 04:50:23 p.m.
În afară de faptul că este mai clară și mai evidentă,
Repet, o fi "mai clara si mai evidenta" pentru tine, dar pentru mine interpretarea ta este un nonsens, incoerent (auto-contradictoriu), care foloseste in mod abuziv (eronat) termeni consacrati si despre care nu raspunzi la intrebarile de clarificare adresate. Iar faptul ca arunci cu pretexte de genul "nu ma intereseaza filozofia comunicarii" pentru a nu clarifica lucrurile este o bariera pe care singur o ridici in calea inteligibilitatii ideilor pe care aparent vrei sa le transmiti altora (ca altfel nu ai fi pe un forum public).

interpretarea data de mine transformărilor Lorentz nu are nicio legătură cu TR.
Interpretarea ta ininteligibila pentru mine nu o pot comenta, dar "rationamentul" folosit are atat de multe elemente in comun cu TR incat ceea ce afirmi aici e dovada clara ca vorbesti in necunostinta de cauza despre TR.

Repet intrebarea: Stii cum sunt deduse transformarile Lorentz in TR, sau nu?

În ce privește întrebările puse (când acestea nu au fost de fapt capcane), eu ți-am răspuns în amănunt de fiecare dată. Și o voi face cu plăcere și în continuare, dacă consideri că mai sunt necesare precizări suplimentare.
Te rog sa-mi dai un exemplu de intrebare de-a mea pe care ai perceput-o ca fiind "de fapt capcana".


e-
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iunie 30, 2020, 06:50:07 p.m.
Nu cred că ai pus vreodată o întrebare cu o altă intenție decât aceea de a-ți demonstra că ”pentru tine, interpretrea prezentată este x”, unde x este ceva de genul ”nonsens”, ”incoerent”, ”contradictoriu”, etc. Ca urmare, chiar dacă ai vrea să înțelegi ceva, nu vei putea înțelege pentru că nu știi să pui întrebări în acest scop. Deci dacă dorești să continuăm dialogul, va trebui să demonstrezi că știi să pui și întrebări inteligente. Aștept.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: atanasu din Iunie 30, 2020, 07:29:04 p.m.
Te salut Ilasus .
Ti-as fi raspuns cu acest text chiar din 10 iunie daca nu as fi fost cu pumnul in gura dar  acum ca pot iti raspund: Am impresia ca in postarea ta din 10 iunie ti-ai indeplinit promisiunea fata de mine ca vei face o revenire la ideile tale cu un nou topic.
Dar si acum ca si atunci nu am starea sufleteasca sa te urmaresc pe fond si acest post il scriu si ca sa marchez in lista postarilor mele acest fir si cand voi putea sa revin asupra lui.
Evident ca ma voi ocupa doar de ce ai scris tu ceea ce nu inseamna ca cele scrse de tine le consider deja intr-un fel  anume, dar cu siguranta indifirent daca le consider relevante sau nu, eronate sau nu, nu cred ca sunt doar niste lucruri irelevante ca restul care s-a scris pe aici.
Ma uit cand si cand doar ca sa ma amuz si pentru aceasta ocazie iti si multumesc.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Electron din Iulie 01, 2020, 09:26:22 a.m.
Nu cred că ai pus vreodată o întrebare cu o altă intenție decât aceea de a-ți demonstra că ”pentru tine, interpretrea prezentată este x”, unde x este ceva de genul ”nonsens”, ”incoerent”, ”contradictoriu”, etc.
Iti apreciez sinceritatea. Daca cumva te intereseaza, sa stii ca te inseli in aceasta privinta.

Ca urmare, chiar dacă ai vrea să înțelegi ceva, nu vei putea înțelege pentru că nu știi să pui întrebări în acest scop.
Ok, daca tu stii mai bine decat mine ce intrebari sa pun ca sa pot intelege ideile tale, din partea mea poti sa impartasesti acele intrebari cu toti de pe forum, ca nu ma deranjeaza.

Deci dacă dorești să continuăm dialogul, va trebui să demonstrezi că știi să pui și întrebări inteligente. Aștept.
Vasazica intrebarile mele nu sunt suficient de inteligente pentru tine. Te rog sa dai cateva exemple de intrebari inteligente, de genul celor pe care le astepti.


e-
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iulie 01, 2020, 10:49:41 a.m.
Spre deosebire de replicile inteligente conflictuale, care caută și urmăresc cu insistență ”zdrobirea adversarului”, cele bazate pe argumente ne-conflictuale ajută adversarul, îi întinde mâna când vede că acesta se îneacă. Se pare că nu vrei să vorbim despre ”timpul reversibil”. Oare de ce? Nu crezi că merită? Crezi că nu există? Crezi că există? Ai înțeles ce e acela? Crezi că eu am înțeles? Se poate reprezenta într-un SRI? Cum? Ce diferență e între timpul reversibil și timpul ireversibil? În cazul deplasării în spațiu și în timp a unui foton, care este timpul reversibil și care este timpul ireversibil? Dar în cazul în cazul sursei O a fotonului respectiv? Să continui?

Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iulie 01, 2020, 11:10:51 a.m.
Timpul este doar o poveste in constiinta. Ce sa reversezi ? Uite, iti dau citat din articolul meu "The Quale of Time" sa intelegi cum vine asta:

"Another interesting example of temporal unities is the case of dreams. Let’s take the following situation and try to make sense of it. It sometimes happens that we are woken up from sleep by a powerful sound like an alarm clock; and we were just having a dream. The dream was something like this: I was preparing to go to war, I was dressing nicely in front of the mirror, I was getting outside of my house, I was taking the train to the battlefield, I was talking to people on the train, I was getting on the battlefield, and then, an explosion happened by my side and I woke up. What is peculiar about this experience is that somehow the dream, even though it is a long dream, it nevertheless has as main subject right from the beginning a story that is leading precisely to a point in the story that matches perfectly the reason of waking up. We can come up with few explanations for what is happening here.

- First, we can consider it just a coincidence. We can consider the dream unfolding at the same speed with the waking state. Indeed, the sound of the alarm clock did generate the explosion in the dream. But if the alarm was to sound earlier, like when we were in dream in the train or while we were dressing in front of the mirror, then the train would have exploded or the mirror would have exploded.
- Secondly, we can consider that a precognition took place. Consciousness somehow knew that the alarm clock will wake us up and then generated a dream (that unfolds at the same speed with the waking state) of whose story would match from the very beginning to the end such that by the time we would get on the battlefield, the bomb would explode precisely where it should: on the battlefield.
- Thirdly, we can consider that the dream takes place all at once at the moment of waking up, with the story taking place all at once and being made up in a coherent way from the beginning to the end such that the end would match the moment of waking up by the alarm clock.

In the light of this section, I favor the third explanation. We already saw in the Alice and Bob example that temporal unities can take place all at once in the “physical time”, so it is equally possible that the case of the dream is the same case of an extended temporal unity that takes place all at once in the “physical time”. We can even see in this case that the extension is longer than few seconds, taking up to a few minutes or more depending on what story is being constructed."
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iulie 01, 2020, 11:31:48 a.m.
Cosmine, eu mă descurc greu și cu limba română, în ce privește subiectul la care te referi. Poți să-mi trimiți traducerea?
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iulie 01, 2020, 11:41:32 a.m.
De exemplu se mai intampla cand te trezeste alarma de dimineata sa ai un vis de genul: Te pregateai sa te duci la razboi, te imbracai, luai trenul spre campul de lupta, si acolo pe camp explodeaza o bomba care te trezeste. Evident, bomba aia a fost transpunerea in vis a alarmei din "realitate". Faza suspicioasa e ca intreg visul a fost construit parca dinadins de la bun inceput sa duca la sfarsitul cu bomba care sa se potriveasca cu alarma. Sunt cel putin 3 explicatii posibile:

1) Coincidenta. In loc sa fi explodat bomba pe camp la fel ar fi putut exploda in tren sau acasa in timp ce te imbracai.
2) Precognitie. Constiinta a stiut ca o sa urmeze alarma, asa ca a creat un vis cu o poveste care sa se potriveasca de la bun inceput cu finalul.
3) Tot visul a avut loc instantaneu la momentul trezirii, cu o poveste construita pe loc ca sa se potriveasca cu motivul trezirii.

Eu zic ca varianta 3) e cea mai buna. Asadar, daca chiar asa e, atunci inseamna ca ai timp extins in constiinta care are loc intr-un interval de "timp fizic" nul. Deci nu exista niciun timp fizic.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iulie 01, 2020, 12:42:13 p.m.
Demonstrația ta e subiectivă, deoarece prin ”eu zic” ai eliminat în mod arbitrar precogniția și coincidența. În al doilea rând, despre organul gândirii și al conștiinței nu se prea știe nimic, așa că deocamdată e prematur să tragem concluzii. Hai să mai așteptăm câteva mii de ani, când vom deveni Zei maturi și atunci să discutăm despre creier și excrementele sale - gândirea, conștiința etc.

Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iulie 01, 2020, 01:12:10 p.m.
Nu exista creier. "Creier" e doar o idee in constiinta.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iulie 01, 2020, 01:38:58 p.m.
Alzeimer și Parkinson fiind boli ale ideii de creier, înseamnă că în viitor ele vor putea fi remediate de filozofi, nu de medici.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iulie 01, 2020, 01:45:42 p.m.
Alzeimer și Parkinson fiind boli ale ideii de creier, înseamnă că în viitor ele vor putea fi remediate de filozofi, nu de medici.

Sunt boli ale constiintei, care se vad reflectate in imaginea de "creier".
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iulie 01, 2020, 02:05:58 p.m.
E clar.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Cosmin_Visan din Iulie 01, 2020, 03:58:42 p.m.
Demonstrația ta e subiectivă, deoarece prin ”eu zic” ai eliminat în mod arbitrar precogniția și coincidența.

N-am eliminat in mod arbitrar. Sunt mai multe argumente pentru care probabil e asa. De exemplu si cand citesti ceva. Poti intelege un cuvant abia in momentul in care il termini de citit. Prin urmare, intreaga experienta temporala a citirii cuvantului are loc intr-un "timp fizic" nul.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Electron din Iulie 01, 2020, 04:16:10 p.m.
Spre deosebire de replicile inteligente conflictuale, care caută și urmăresc cu insistență ”zdrobirea adversarului”, cele bazate pe argumente ne-conflictuale ajută adversarul, îi întinde mâna când vede că acesta se îneacă.
In primul rand, nu inteleg de ce te vezi tot timpul "in pericol", adica vezi doar "capcane" in jurul tau, si "pericol de inec". Aici nu esti nici la examen, nici la concurs, ci esti pe un forum public unde lumea participa benevol, atat cei care-si prezinta ideile, cat si cei care raspund la ele.

In al doilea rand, faptul ca inca ma vezi ca fiind un rau-voitor animat de unica intentie de a "zdrobi adversarul", e ceva regretabil si fiind doar o impresie gresita de-a ta, nu prea am ce face. De ce mi-ai fi "adversar"? Si ce as avea de castigat eu din "zdrobirea" ta? Daca nu ai observat, suntem doar doi anonimi pe internet. Dar, cum nu te intereseaza "filozofia comunicarii", depasirea acestui blocaj depinde doar de renuntarea la impresia ta gresita.

Se pare că nu vrei să vorbim despre ”timpul reversibil”. Oare de ce?
Ti se pare gresit si de data asta, iar dovada sunt postarile din celealte topice pe aceasta tema. Nu am inceput cu o analiza detaliata (si intrebari) si pe acest topic datorita faptului ca ai blocat comunicarea pe topicul unde s-a inceput clarificarea interpretarii formulelor tale, tocmai in momentul in care s-a ajuns la "timpul reversibil" din acele formule. Tu trebuie sa te decizi cand vrei sa raspunzi, ca eu nu te pot obliga.

Nu crezi că merită? Crezi că nu există? Crezi că există? Ai înțeles ce e acela? Crezi că eu am înțeles?
Nu stiu daca merita, daca exista, sau daca tu ai inteles ce e acela.

Cat timp blochezi dialogul cu mine, pentru ca eu nu intuiesc intrebarile pe care vrei tu sa le pun (si ma acuzi doar de "punerea de capcane", de lansarea de intrebari care nu sunt suficient de inteligente, de cautarea "conflictului" si a "zdrobirii adversarului", adica pe scurt de rea-vointa), prefer sa nu mai insist.

Se poate reprezenta într-un SRI? Cum? Ce diferență e între timpul reversibil și timpul ireversibil? În cazul deplasării în spațiu și în timp a unui foton, care este timpul reversibil și care este timpul ireversibil? Dar în cazul în cazul sursei O a fotonului respectiv? Să continui?
Daca aceste intrebari te ajuta, te incurajez sa continui. Pune intrebarile si raspunde la ele, pentru ca prin verbalizarea lor (atat a intrebarilor cat si a raspunsurilor) vei face cu siguranta un semnificativ pas inainte in clarificarea ideilor pe care vrei sa le prezinti.


e-
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iulie 01, 2020, 06:17:20 p.m.
Eu ți-am dat niște sfaturi, dar dacă deocamdată ”preferi să nu mai insiști”, poate ții cont de ele cu alte ocazii. Cu bine.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: Electron din Iulie 02, 2020, 09:16:02 a.m.
Cu bine.
Mersi, la fel.


e-
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: atanasu din Iulie 05, 2020, 12:05:19 a.m.
Ilasus,
Desi inca nu am timp sa ma ocup de ideile tale in domeniul mecanicii spatiului si timpului totusi o sa te intreb ceva pentruca ai rspuns la niste intrebari in trecut atat la ce am intrebat eu cat si la intrebarea lui A Mot ambele intrebari eferindu-se la esenta sau scopul inventiei tale in domeniul fizicii iar raspunsul tau a fost in esenta acelasi si anume:

Raspunsul pentru mine a fost: "Cred că este posibilă și o altă interpretare a transformărilor Lorentz-Einstein, total diferită de cea cunoscută."

Si pentru a.Mot: O altă interpretare data transformărilor Lorentz, mai clară și mai evidentă decât cea data de Einstein în TR – dar, din câte observ, mai greu de priceput de fizicienii de pe aici. Prezentarea cea mai simplă a ”invenției” mele o găsești în primul post din topicul intitulat ”Timpul reversibil – timpul din jurul nostru”.

Vei fi de acord ca cele doua raspunsuri in esenta aceleasi suporta o deosebire de nuanta in sensul deosebirii intre "total diferit decat cea cunoscuta" sau "mai claa si mai evidenta decat..." si atunci pana cand voi avea vreme sa-mi parasesc preouparea legata de al cincilea postulat si sa urmaresc ideile tale, poate poti spune in ce masura ce ai facut tu ar schimba ceva in textul poate trivial pentru problema care te preocupa, dat mai jos si care are totusi 30 pagini dar care pentru tine trebuie sa fie cat se poate de inteligibil:

http://www.physics.pub.ro/Cursuri/Alexandru_Lupascu_-_Fizica_I_(ETTI_IC)/2_Relativitate_restransa/6.2_RELATIVITATEA_RESTRANSA_Automatica.pdf

Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iulie 05, 2020, 10:46:37 a.m.
Mersi pentru cursul de fizică, dar nu mă preocupă – observațiile mele nu au legătură cu TR. Eu am făcut câteva observații (”invenții”) cu privire la spațiu și timp pe baza cărora am dedus formulele lui Lorentz, iar dacă tu vei vrea să intri în dialog cu mine, nu te refuz, dar va trebui să-ți folosești mintea creatoare și nu memoria (cunoștințele), pentru că abordarea mea nu prea are legătură cu ceea ce știi tu - despre invențiile mele nu cred că există vreun curs de fizică. Mai exact, intervalul de spațiu (distanța) și intervalul de timp eu le exprim în mod unitar prin intermediul unor egalități în care intervine viteza luminii în vid, notată cu c (c=299.792.458m/s), adică prin egalitățile
                                                  (1)                 x = ct,  t = (1/c)x
Pot să-ți spun mai multe despre relațiile (1), dar (nu chiar totul, că dacă mi-ar fi totul clar nu aș mai apela la fizicieni ca tine și aș lua singur premiul știi tu care) o să vorbim cu o altă ocazie, eventual când vei vei fi mai pregătit cu ”starea sufletească”.

Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: atanasu din Iulie 05, 2020, 02:04:01 p.m.
Daca tu vrei sa te folosesti de alte minti ca sa ajung la o concluzie proprie asta este ceva cam dirty dar e treaba ta. Daca ai lasa in jos un orgoliu pe care nu stiu ce l-ar motiva dar poate ca ai absolvit matematica cu magna cum laude, dar poate ca ai niste realizari deosebite sub numele real si poate ca ai avea motive dar tot dirty ar fi sa crezi ca ai merite speciale pe ce cti le-a dat mama si tata in clipa de intimitate cand te concepeau si noi nu stim dar poate ca mai era si altceva mai mistic pe acolo.
In orice caz nu ti-am trimis un curs ci un text relativ scurt care se ocupa de relatia spatiu/timp, materie /viteza   caci totusI TR in zona asta ne pozitioneaza si experienta Michelson - Morley si apoi relatiile lui Lorentz l-au impulsonat si pe Einstein.
Daca tu ai ceva nou in acest omeniu este posibil sa poata fi evidentiat si pe acest text trimis de mine sau poate sa-ti dau o idee ca sa prezinti un text de fizica si sa spui ca el asa trebuie inteles:xxx, pentruca ce ai demonstrat sau ai gasit tu, acolo te-ar conduce dar constat din nou ca imi pierd vremea cu unii din cei care scriu aici si daca mai scriu sa nu ma gandesc si chiar sa nu-i mai bag in seama caci nu merita aceasta osteneala din partea unei minti deschise, ei fiind dedicati cercului lor denumit de Eminescu stramt si poate ca doar petrecuti de noroc, asa ca..

Oricum nu inteleg la ce ne foloseste o relatie care descrie spatiul si timpul parcurse de un mobil ce se misca cu viteza luminii, relatie valabila pentru orice valoare a lui v care insa conform TR este marginita superior de viteza luminii adica v=[0, 299.792.458m/s). daca macar ai face o discutie despre cum e mai bine sa scrii  v=[0, 299.792.458m/s). sau  v=[0, 299.792.458m/s] si poate ca ai intra intr-o zona de filozofie si nu stiu ce ai face...

Succes in continuare si daca vrei opinii specializate scrie un articol si nu te mai flendura pe aici ci trimite-l ca si Cosmin la vre-o revista ca exista de astea pentru toate gusturile.
Titlu: Re: Timpul reversibil - timpul din jurul nostru.
Scris de: ilasus din Iulie 27, 2020, 04:38:06 p.m.
Ce s-a întâmplat, Cosmine? Ai probleme cu împerecherea cromozonilor omologi în profaza melozei?