Rezolvare de probleme / teme pentru acasă > Chimie anorganică

PROBLEMA OLIMPIADA

(1/1)

calinon:
În două pahare se află două soluții A și B, fiecare soluție cu masa de 50 g. Soluția A conține un azotat al unui
metal divalent, iar soluția B conține un carbonat. Prin amestecarea celor două soluții are loc o reacție totală și se
obține un precipitat alb C care este filtrat și uscat. Precipitatul C are în compoziția sa 40% metal (procente masice).
 La filtrare se pierde 10% din precipitatul C, astfel încât masa de precipitat cântărit, după uscare, este 2,70 g.
 Precipitatul C se calcinează la 1100 0
C și se obține un amestec solid D cu masa de 1,60 g. Apa din filtrat se
evaporă și se obține o substanță solidă E care se încălzește la temperatura de 170 0
C, descompunându-se într-un
amestec format din două gaze, F și G, cu masa 4,80 g, în raport molar 1:2. După trecerea amestecului gazos printrun
tub care conține clorură de calciu anhidră, masa acestuia scade cu 45%. Gazul rămas F are, în condiții normale
de temperatură și presiune, aceeași densitate ca și gazul care produce efectul de seră.
 Se cere:
a) Scrie ecuația generalizată a reacției care are loc la amestecarea soluțiilor A și B;
b) Calculează compoziția procentuală masică a amestecului D;
c) Determină, prin calcul, masa molară a substanței E și stabilește formula substanței E;
d) Calculează concentrațiile procentuale masice ale soluțiilor A și B.
e) Dacă întreaga cantitate de gaz G rezultat prin descompunerea substanței E, se trece printr-un vas cu oleum
care conține 15% SO3 liber, se obține o soluție de acid sulfuric de concentrație 92%. Calculează masa de oleum cu 15% SO3 liber, din vas.
 
     Am rezolvat punctele a si b. La punctul b am ajuns la concluzia ca amestecul solid D contine 12,5% CaCO3 in exces si 87,5 % Cao.
     La subpunctul c, mi-am dat seama ca substanta E este azotatul format la amestecarea celor 2 soluti A si B, X(NO3)n, dar de aici nu am mai reusit sa rezolv.

     Multumesc anticipat pentru ajutor.

   P.S. : Pe internet am gasit ca principalul gaz responsabil de efectul de sera sunt vaporii de apa, dar este imposibil ca in porblema gazul F sa fie apa.

   P.S.: Subiectul este de la Olimpiada Judeteana de Chimie cls. a 8- a ( subiectul 4 )

aluca:

Gazul care produce efectul de sera este CO2 [/u]!!!!!!!!!!
-din enunt se deduce : in amestecul celor doua gaze F si G rezultate la descompunerea azotatului
  Y (NO3)n, G este apa sub forma de vapori care reprezinta 45% din amestec; poti afla masa  apei.
Y(NO3)n   --------------F + 2H2O    ( raportul molar al gazelor 1:2)
-masa molara a azotatului : Ay+62n
pornind de la ec. de mai sus ajungi la o ecuatie in care necunoscuta va fi Ay  si n; dai valori lui n pt. n=1 vei obtine Ay =18 deci cationul este NH4  atunci azotatul va fi NH4NO3 ( F=N2O; G=H2O)
-Stii masa de pp(CaCO3) , atunci din prima ecuatie determini masele celor doua saruri (A si B) apoi concentratiile.
-pentru punctul e) iti sugerez sa mergi la sectiunea  'Chimie, biologie, medicină şi antropologie' iar aici 'Chimie anorganică' si Probleme cu oleum din decembrie 2012

calinon:
De unde iti poti da seama din continutul problemei ca gazul G este sub forma de vapori de apa?

calinon:
Care este reactia dintre CaCl2 si H20 ? Nu cred ca reactioneaza...

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

Du-te la versiunea completă