Rezolvare de probleme / teme pentru acasă > Chimie organică

Alegeţi variantele

(1/1)

Dracones:
1) Sunt reacţii cu micşorare de catenă: (a) oxidarea alchenelor cu K2Cr2O7/H2SO4; (b) oxidarea alchenelor cu KMnO4/Na2CO3; (c) oxidarea energică a alcoolilor secundari; (d) vulcanizarea cauciucului natural.
2) Se pot abţine alcooli prin reacţiile: (a) CH3-CH2-OSO3H+H2O; (b) CH3-ONa+H2O; (c) C2H5ONa+C6H5OH; (d) CH3-CH2-Cl+NaOH.
3) Sunt corecte următoarele afirmaţii despre alcooli: (a) au puncte de fierbere mai mari decât alcanii corespunzători; (b) metanolul este scos din sarea sa de către acetilenă; (c) alcoxizii au caracter bazic; (d) alcoolul etilic reacţionează cu hidroxizii alcani.
4) Sunt adevărate despre eteri afirmaţiile: (a) nu se pot ascocia între ei prin legături de hidrogen; (b) se obţin prin eliminarea intermoleculară a apei, din alcooli; (c) sunt utilizaţi ca solvenţi; (d) sunt substanţe lichide.
5) Afirmaţiile incorecte sunt: (a) C3H5(ONO2)3 corespunde trinitratului de glicerină; (b) fenolul este scos din sărurile sale de către acidul carbonic; (c) fluorurarea nu se realizează direct; (d) prin adiţia HX în 2 trepte la 2 butină se obţin derivaţi dihalogenaţi vicinali.
6) Etanolul se obţine prin: (a) oxidarea etenei cu oxigen molecular, în prezenţa argintului, la 250 grade C; (b) adiţia catalitică a apei la etenă; (c) adiţia apei la acetilenă; (d) fermentaţia alcoolică a glucozei.
7) Referitor la glicerină sunt corecte afirmaţiile: (a) se formează prin hirdoliza gliceridelor din grăsimi; (b) produsul reacţiei ei cu acidul azotic (nitroglicerina), este un nitroderivat alifatic; (c) în mediu bazic, în reacţie cu sulfatul de cupru, formează un compus colorat albastru; (d) prin dublă deshidratare, în prezenţă de H2SO4 se formează propena.
8) Referitor la alcooli sunt corecte afirmaţiile: (a) 2 metil, 2 propanolul este un alcool secundar; (b) alcoolul izobutilic este un alcool secundar; (c) alcooli terţiari prin oxidare formează cetone; (d) din etanol, la cald şi în prezenţa unei mici cantităţi de H2SO4, se formează dietileterul.
9) Sulfatul acid de n-butil se obţine prin: (a) adiţia acidului sulfuric la 2 butenă; (b) reacţia butansulfonatului de Na cu HOH; (c) reacţia acidului sulfuric cu butanul; (d) reacţia acidului sulfuric cu n-butanolul.
10) Care dintre reacţiile de mai jos sunt reacţii de alchilare?: (a) etanol + sulfat de dimetil; (b) acid butiric + metanol; (c) fenoxid de sodiu + iodură de metil; (d) acetat de etil + metanol.
11) Sunt substanţe optic active: (a) 1-cloro-2-metilbutan; (b) 2-bromo-2-metilbutan; (c) 2,4-dimetilhexanul; (d) glicerina.

Mulţumesc anticipat!

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

Du-te la versiunea completă