Rezolvare de probleme / teme pentru acasă > Chimie organică

problema alcooli

(1/1)

andreea0201:
In urma arderii a 0,92 g alcool monohidroxilic saturat A, s-au obtinut 896 mL CO2. Alcoolul A s-a supus esterificarii cu un acid monocarboxilic si s-a obtinut un ester, E, care contine, in procente masice, oxigen  cu 15,81% mai putin decat procentul de carbon din alcool. Se cere:
a) determina formula moleculara a alcoolului A;
b )scrie formula de structura si denumeste esterul E;
c) scrie formulele de structura si denumeste esterii si acizii izomeri cu esterul E.

Alexandru T:
a) M alcool = (14n + 18) g/mol
V CO2 = 896 mL = 0.896 L

(14n+18) g.................... 22,4n L
CnH2n+2O + 3n/2 O2 --> nCO2 + (n+1)H2O
0,92 g........................ 0,896 L

0,896(14n + 18) = 0,92 * 22,4n
0,896(14n + 18) = 20,608n
12,544n + 16,128 = 20,608n
n = 2 => CH3-CH2-OH, etanol

b) formula generala la acizi carboxilici: CxH2xO2
deduci formula generala la esterul care se formeaza din acel acid carboxilic cu x atomi de C cu etanol.
CH3-CH2-OH + CxH2xO2 <-(H+)-> C(x+2)H(4+2x)O2 + H2O

%O ester = 32/(14x+60)
%C alcool = 24/46 = 0,5217

32/(14x+60) = 0,5217 - 0,1581 = 0,3636
0,3636(14x+60) = 32
14x+60 = 88
x = 2 => CH3-COOH
esterul care se formeaza este acetatul de etil, CH3COOCH2CH3
c) 2 acizi izomeri: butiric, izobutiric (2-metilpropionic)
4 esteri izomeri: propanoat de metil, acetat de etil, formiat de n-propil, formiat de i-propil.

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

Du-te la versiunea completă