Welcome, Guest. Please login or register.

Autor Subiect: Creaționism sau evoluționism  (Citit de 10102 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

turcu vasile

 • Vizitator
Creaționism sau evoluționism
« : Septembrie 15, 2011, 10:03:33 p.m. »

                                       CREAŢIONISM  SAU  EVOLUŢIONISM

            Este o controversă care bântuie de mai multă vreme în America,dar care recent şi-a făcut apariţia şi în Europa.O rezoluţie a Comisiei culturale a Consiliului Europei,care atrăgea atenţia asupra pericolelor propovăduirii creaţionismului în şcoli,a fost respinsă de partidele conservatoare.Evoluţionismul,darwinismul,este predat la biologie,iar creaţionismul a intrat recent în şcoli o dată cu religia,dar această problemă este veche de când lumea.Fiecare om se întreabă: sunt creaţia lui Dumnezeu,sau sunt rodul evoluţiilor speciilor? Sunt eu îndumnezeit,sau sunt eu animal?
            Creaţionismul este concepţia teologică potrivit căreia lumea a fost creată de Dunmezeu,din nimic (ex nihilo).Deci fiinţele,toate speciile de plante şi animale,aşa cum există ele astăzi,au fost create de Dumnezeu.Evoluţionismul este concepţia ştiinţifică cu privire la evoluţia universului şi a lumii vii.Darwinismul reprezintă evoluţionism modern,elaborat de biologul englez Charles Robert Darwin (1809-1892),după care fiinţele se transformă treptat unele în altele prin interacţiunea următorilor factori: variabilitatea individuală,ereditatea,suprapopulaţia,lupta pentru existenţă şi selecţia naturală.Evoluţionismul este rezultatul corelaţiei dintre trupul (organismul) fiinţei vegetale sau animale şi mediul natural în care trăieşte fiinţa,dintre acţiunea factorilor interni specifici organismului fiinţei şi modificările condiţiilor de mediu.Evoluţionismul demonstrează ştiinţific originea animală a omului,explică lumea vie prin cauze naturale şi infirmă misticismul creaţionist.
            Orice corp material viu şi neviu este format din materie (masă,substanţă) şi unde electromagnetice (câmp electromagnetic),este dual.Fiinţa, omul,Dumnezeu,este format din corp material şi câmp electromagnetic.Dumnezeu El (Brahman,Tao,Allah) este format din Corp material şi Câmp electromagnetic,adică Dumnezeu El este toată Materia (toate universurile,stelele,planetele,sateliţii,atomii,etc.),toate corpurile materiale vii și nevii şi tot spectrul câmpului electromagnetic din univers.În cadrul spectrului câmpului electromagnetic al universului este zgomotul de fond în infraroşu mijlociu al universului,fratele mai mare al zgomotului de fond în microunde al universului descoperit în anul 1965 de americanii Penzias şi Wilson.Zgomotul de fond în infraroşu mijlociu al universului este format din unde electromagnetice cu frecvenţa echivalentă temperaturii zero grade Celsius (legea radiaţiei termice),fiind numit de teologi Duhul (Spiritul) Sfânt.Densitatea lui este de aproximativ un miliard de unde electromagnetice într-un metru cub,este omogen şi izotrop în tot universul,adică are aceeaşi frecvenţă,densitate şi uniformitate în tot universul.El este uniform în toate corpurile materiale vii şi nevii,în tot cosmosul,de aceea apa îngheaţă la zero grade Celsius şi există fiinţe,viaţă,numai acolo unde este apă lichidă.Undele electromagnetice (energia electromagnetică) ale zgomotului de fond în infraroşu mijlociu al universului (Duhul Sfânt) compun permanent coduri genetice din atomi,compun permanent molecule din atomi,molecule care compun nucleotidele genelor codului genetic.Adică filamentele de cromatină ale genoamelor nucleare (codurilor genetice) în formare sau complete există peste tot în univers (în spaţiul cosmic,în atmosferă,în apă,pe uscat),dar ele nu dau naştere fiinţelor,nu încep să producă moleculele celulei vii,numai pe corpurile cereşti care au apă lichidă.
            Astronomia observaţională a descoperit molecule şi macromolecule peste tot în spaţiul cosmic al universului.Când filamentele de cromatină din spaţiul cosmic astfel create din atomi de către energia electromagnetică a undelor electromagnetice care formează zgomotul de fond în infraroșu mijlociu al universului întâlnesc planete cu apă lichidă tip Pământ,dau naştere fiinţelor pe respectivele planete,prima dată în apă şi pe apă,apoi pe uscat şi în atmosferă.După ce primele coduri genetice au dat naştere fiinţelor pe respectivele planete,după ce nucleotidele filamentului de cromatină încep să producă moleculele celulei vii,ele se înmulţesc în continuare asexuat şi sexuat,după cum bine ştim.Primul cod genetic al oricărei fiinţe vegetale sau animale este produs de energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroşu mijlociu al universului,aceasta fiind creaţia lui Dumnezeu El (Brahman,Tao,Allah).Nu Dumnezeu crează,nu materia crează,ci energia electromagnetică a undelor electromagnetice care formează zgomotul de fond în infraroșu mijlociu al universului crează fiinţele şi întreţine viaţa.


            Energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroșu mijlociu al universului este programul (softul) codului genetic al fiecărei fiinţe,este ceasul biologic prin duhul din fiecare fiinţă,iar atomii care compun moleculele genelor codului genetic (dublul helix la om) sunt materia (hardul).Ori unde şi permanent în univers (spaţiul cosmic şi pe toate corpurile cereşti),energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroșu mijlociu al universului asamblează atomii în moleculele care compun nucleotidele genelor filamentului de cromatină al codului genetic al fiinţelor,dar codurile genetice astfel create din atomi nu se transformă în fiinţe,nu dau naştere fiinţelor,numai acolo unde există apă lichidă în univers.Teoretic în univers există viaţă pe toate planetele care au apă lichidă.Numai energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroșu mijlociu al universului dă naştere codurilor genetice şi întreţine viaţa fiinţelor,fiind programul genelor care compun cromozomii.Restul spectrului energiei electromagnetice din univers,descompune în atomi şi molecule codul genetic compus de energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroșu mijlociu al universului..Naşterea şi viaţa fiinţelor este dată de către energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroșu mijlociu al universului,momentul morţii fiinţelor şi moartea este dată de către restul spectrului energiei electromagnetice a universului.Altfel spus,naşterea şi viaţa fiinţelor este dată de către temperatura zero grade Celsius,momentul morţii fiinţelor şi moartea este dată de către temperatura negativă (până la zero grade Kelvin,exclusiv) şi pozitivă din univers.Perpetua compunere-descompunere a codurilor genetice,perpetua compunere a codurilor genetice de către energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroșu mijlociu al universului,perpetua descompunere a codurilor genetice de către restul spectrului energiei electromagnetice din univers,este viaţa şi moartea fiinţelor,oamenilor,de pe Pământ şi din tot universul.De aceea permanent apar şi dispar specii de plante şi animale pe Pământ,independent de acţiunea omului în mediu.
            Omul (ființa) este format din trup material,suflet (psyche) și duh (spirit,nous).Trupul material are câmpul electromagnetic propriu,care este sufletul.Duhul este prelungirea zgomotului de fond în infraroșu mijlociu al universului în trupul omului.Creierul este scăldat în duh.Câmpul electromagnetic al duhului este în interiorul câmpului electromagnetic al sufletului și așa rămâne toată viața.Când duhul iese afară din suflet,avem momentul morții omului (ființei).Trupul material cu sufletul,prin codul genetic,este hardul,materia.Duhul este programul vieții,este softul.
            Corpurile nevii au numai corp material şi câmp electromagnetic propriu (suflet).Fiinţele,corpurile materiale vii,au în plus duh din momentul conceperii şi până în momentul morţii.Pentru noi ca fiinţe Dumnezeu nu este ceva material ci este spiritual,este energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroşu mijlociu al universului,este cel care ne dă viaţa,ne ţine în viaţă şi ne ia viaţa.Moartea noastră vine de la restul energiei electromagnetice a universului.Renașterea,nașterea și viața este duhul din noi,este energia electromagnetică a undelor electromagnetice care compun zgomoul de fond în infraroșu mijlociu al universului.Momentul morții și moartea este sufletul nostru,este restul undelor electromagnetice din spectrul electromagnetic al universului.Omul,ființa,parcurge următorul ciclu: nașterea (conceperea),viața,momentul morții,moartea și renașterea.Aşa sunt create,se nasc,trăiesc şi mor toate fiinţele vegetale şi animale din univers.Dar omul?
            Hermes Mercurius Trismegistus scrie în urmă cu 4200 de ani că omul de pe Pământ este rodul zeilor,nu al Zeului.Prin ,,zei” Trismegistus se referă la civilizaţiile raţionale din Galaxie,iar prin ,,Zeu” la Dumnezeu El (Brahman,Tao,Allah).Adică omul a fost colonizat pe Pământ de către o civilizaţie extrasolară din Galaxie,nu a fost creat de către Dumnezeu El prin energia electromagnetică a undelor electromagnetice care formează zgomotul de fond în infraroșu mijlociu al universului ca celelalte fiinţe.La fel ne învaţă toate religiile care au fost şi sunt,politeiste şi monoteiste,fiindcă toate îşi trag învăţătura de la Trismegistus.Religiile iudaică (mozaică) şi creştină,prin Biblie,în Genesă,ne spun că omul a fost creat pe Pământ de către Dumnezeu El prin Duhul Sfânt şi mai departe că Adam şi Eva au fost creaţi de către Dumnezeu Yahweh (Domnul Dumnezeu).Adică religia iudaică şi creştină ne învaţă că primii oameni de pe Pământ au fost creaţi de către Dumnezeu Yahweh,deci primii oameni de pe Pământ au fost creaţi de către civilizaţia extrasolară YHWH (Yahweh),Pământul a fost colonizat de către civilizaţia extrasolară YHWH.Religia musulmană se trage din religia iudaică şi creştină,Coranul se trage din
                                                           - 2 -


Biblie,mesajul fiind acelaşi.Dacă studiem religia hindusă (la origine brahmană),religia budistă (la origine tot brahmană) şi taoistă (chineză),Pământul a fost colonizat de către zei,de către o civilizaţie extrasolară din Galaxie.În fond Iisus este clar când afirmă că nici un om nu se suie la cer,numai cel care a coborât din cer.Cosmonauţii (îngerii) civilizaţiei extrasolare YHWH au colonizat Pământul cu primii oameni în urmă cu aproximativ 8500 de ani,iar noi cei de astăzi începem să ne suim la cer,în spaţiul cosmic,începând cu primul satelit artificial lansat în anul 1957.Astfel este definită misiunea fundamentală a oamenilor de pe Pământ: să colonizeze Sistemul solar şi după aceea Galaxia.Numai cine a fost colonizat,colonizează,spun eu.Dar nu văd de ce omul de pe Pământ nu a fost creat de către energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroșu mijlociu al universului ca toate celelalte fiinţe şi astfel pe toate corpurile cereşti cu viaţă pe ele există fiinţe inteligente tip oameni.Unde există apă lichidă acolo sunt fiinţe,unde nu există apă lichidă acolo nu sunt fiinţe,dar coduri genetice în formare şi gata formate sunt peste tot în univers.
            Evoluţia darwinistă este adaptarea fiinţelor la mediul natural în care trăiesc.Orice mediu natural are propria lui putere energetică electromagnetică (gravitaţională),câmpul electric şi magnetic,care influenţează permanent fiinţele care trăiesc în acel loc.Energia electromagnetică (gravitaţională) a mediului ambiant interacţionează electromagnetic cu atomii care compun filamentul de cromatină al codului genetic al fiinţelor care trăiesc în respectivul mediu,în respectivul ţinut de pe Pământ.Prin interacţia electromagnetică dintre energia electromagnetică a mediului ambiant şi atomii care compun moleculele nucleotidelor genelor cromozomilor codului genetic al fiinţelor,atomii din moleculele nucleotidelor dublului (sau simplului) lanţ al genelor codului genetic se adaptează la puterea energiei electromagnetice a mediului ambiant în care sunt.Adică atomii din moleculele nucleotidelor genelor îşi adaptează poziţiile şi energiile electromagnetice de legătură dintre ei,prin interacţii electromagnetice,în funcţie de puterea energetică electromagnetică a mediului ambiant în care este fiinţa.Deci mediul natural modifică energetic electromagnetic atomii codului genetic al fiinţelor care trăiesc în acel loc,mediul natural adaptează energetic electromagnetic atomii codului genetic al fiinţelor care trăiesc în acel loc,în funcţie de puterea energiei electromagnetice (gravitaționale) a mediului natural respectiv.
            Adaptarea la mediu,adică evoluţia darwinistă,înseamnă adaptarea energetică electromagnetică a atomilor din codul genetic al fiinţelor care trăiesc în acel loc de pe Pământ,la puterea energetică electromagnetică (gravitațională) a locului respectiv.Adaptarea la mediu,evoluţia darwinistă,înseamnă modificarea configuraţiilor,poziţiilor şi energiilor de legătură dintre atomii care compun lanţul codului genetic.Dar orice modificare în ordinea,configuraţia,poziţia şi energiilor electromagnetice de legătură ale atomilor care compun moleculele nucleotidelor genelor cromozomilor,orice modificare a atomilor codului genetic,este creaţie.Înseamnă că adaptarea fiinţelor la mediul natural în care trăiesc,adică evoluţia darwinistă,este creaţie.Darwin şi evoluţioniştii iau în considerare numai mediul natural fizico-chimic în care trăiesc fiinţele pe Pământ: climă,altitudine,latitudine,longitudine,geologic,uscat,apă,aer,etc.Aceşti factori naturali nu influenţează codul genetic al fiinţelor şi ele numai par a evolua.Codul genetic produs de către energia electromagnetică a zgomotului de fond în infraroşu mijlociu al universului,este adaptat la mediul natural de către puterea energiei electromagnetice (gravitaţionale) a locului de pe Pământ unde trăiesc fiinţele respective.Energia electromagnetică (gravitaţională) a locului de pe Pământ unde trăiesc fiinţele respective adaptează fiinţele la mediul ambiant,nu condiţiile fizico-chimice ale mediului.Cum orice modificare a codului genetic originar este creaţie,evoluţia darwinistă este creaţie.Există numai creaţie,nu există evoluţie darwinistă.
            Datorită faptului că în vechime oamenii stăteau mult timp într-un loc de pe Pământ,codul genetic al populaţiilor a fost modificat uniform şi astfel au luat naştere popoarele.Toţi indivizii unui popor au aceleaşi modificări genetice cauzate de energia electromagnetică (gravitaţională) a locului de pe Pământ unde ei au fost concepuţi.Aşa se explică dispariţia popoarelor migratoare şi asimilarea lor de către popoarele băştinaşe.Codul genetic al popoarelor băştinaşe este mai puternic energetic electromagnetic decât codul genetic al popoarelor migratoare.Oamenii care se stabilesc în alte ţări,puterea energetică electromagnetică a noului loc le modifică electromagnetic
                                                               - 3 -


codul genetic şi în timp ei seamănă în gândire şi comportament cu băştinaşii,adică spunem că s-au adaptat la mediu.Dacă puterea energetică electromagnetică (gravitaţională) a noului loc nu poate modifica codul genetic al persoanei care a imigrat,atunci ea nu se poate adapta la mediul fizic şi social din ţara respectivă.Suprafaţa de pe Pământ ocupată de un popor sau de o minoritate,are aceeaşi putere energetică electromagnetică.Practic graniţele dintre popoare sunt trasate între suprafeţele de pe Pământ care au puterea energetică electromagnetică diferită.De regulă zonele locale de conflict şi război sunt acolo unde graniţele nu urmează linia de demarcaţie între suprafeţele de pe Pământ cu puteri energetice electromagnetice diferite (vezi Caucaz,kurzii,Palestina,Caşmir,interiorul Rusiei,secuii,etc.).Deoarece în general codul genetic al omului se adaptează la toate variaţiile puterii energetice electromagnetice a Pământului,este bine şi folositor pentru oameni ca graniţele se dispară.Acesta este fundamentul ştiinţific al desfiinţării graniţelor şi naşterii Statului Unic Mondial.
            Pentru a fi bine înțeles,tratez problema științific.Am emis teoria unificării gravitației cu electromagnetismul și rezultă că există numai câmp electromagnetic.Câmpul gravitațional este doar o formă de manifestare a câmpului electromagnetic, Pământul având sarcina electrică 5,14·10^14 Coulombi.Forța electrostatică dintre doi atomi este în jur de (1,6-2)10^-8 Newtoni.Forța electrostatică dintre Pământ și un atom este în jur de 1,8·10^-8 N.Adică Pământul prin câmpul gravitațional modifică codul genetic al ființelor și le adaptează la locul unde ele trăiesc,nu condițiile fizico-chimice ale mediului.Forța gravitațională la suprafața Pământului este mai mică la ecuator și mai mare la poli.Deci populațiile cele mai stabile sunt în jurul ecuatorului și în munți,iar populațiile în transformare sunt în câmpii și cum mergi către poli.De asemenea,popoarele și minoritățile sunt formate majoritar pe paralelele est-vest,nu pe axa nord-sud.Popoarele migratoare care s-au stabilit aproximativ pe paralelele est-vest sunt și astăzi,cele care s-au stabilit pe axa nord-sud au dispărut.Oamenii de astăzi care migrează în Occident sau SUA și se stabilesc pe paralelele est-vest se adaptează ușor la noul loc,iar cei care merg în nord sau sud se adaptează dificil,sau deloc.În 2009 a fost lansat satalitul european GOCE de către Agenția Spațială Europeană,operațional până în 2014.El ne-a furnizat prima hartă 3D a gravitației Pământului,detectând accelerația gravitațională g la suprafață la fiecare o sută de km,pe paralelele est-vest și meridianele nord-sud.Măsurătorile satelitului GOCE confirmă faptul că această teorie este corectă,adică energia gravitațională a Pământului modifică codul genetic al ființelor,nu mediul în care ele trăiesc.Nu darwinismul,nu evoluția speciilor,ci creația științifică este ființa,omul.

Sebeş,jud.Alba                                      ec.Turcu Vasile
0744512245                                           membru al Academiei de Ştiinţe  New York

florin_try

 • Vizitator
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #1 : Septembrie 16, 2011, 06:17:09 a.m. »
Câmpul gravitațional este doar o formă de manifestare a câmpului electromagnetic, Pământul având sarcina electrică 5,14·10^14 Coulombi.Forța electrostatică dintre doi atomi este în jur de (1,6-2)10^-8 Newtoni.Forța electrostatică dintre Pământ și un atom este în jur de 1,8·10^-8 N.

Adică Pământul prin câmpul gravitațional modifică codul genetic al ființelor și le adaptează la locul unde ele trăiesc,nu condițiile fizico-chimice ale mediului.


Cum asa?

Si prin ce rationament partea cu negru italic (mai sus citata) are vre-o legatura cu cea in rosu?

Offline Electron

 • Veteran
 • *****
 • Mesaje postate: 8404
 • Popularitate: +245/-217
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #2 : Septembrie 16, 2011, 10:53:48 a.m. »
Pentru a fi bine înțeles,tratez problema științific.
Faptul ca afirmi ca tratezi problema stiintific, nu inseamna ca o si faci cu adevarat. Te rog sa explici stiintific cum ai ajuns la afirmatia urmatoare:

Fiinţa, omul,Dumnezeu,este format din corp material şi câmp electromagnetic.Dumnezeu El (Brahman,Tao,Allah) este format din Corp material şi Câmp electromagnetic,adică Dumnezeu El este toată Materia (toate universurile,stelele,planetele,sateliţii,atomii,etc.),toate corpurile materiale vii și nevii şi tot spectrul câmpului electromagnetic din univers.
Ce este asta? Este o definitie, o premisa, o concluzie? Daca chiar abordezi problema stiintific trebuie sa clarifici acest punct de la inceput.

EDIT: iata de ce pun intrebarea de mai sus:
-daca e pe post de "definitie", de ce ai implicat divinitatile din scripturile respective? Ai gasit aceasta definitie in acele scripturi cumva?
-daca e premisa, de ce ar fi ea necesara in aceasta teorie?
-daca e concluzie, de la ce ai plecat ca sa ajungi la ea?

e-

        
« Ultima Modificare: Septembrie 16, 2011, 11:40:43 a.m. de Electron »
Don't believe everything you think.

sumalan dorin

 • Vizitator
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #3 : Septembrie 16, 2011, 12:43:59 p.m. »
 Salutari

WOW!!!
   … religia iudaică şi creştină ne învaţă că primii oameni de pe Pământ au fost creaţi de către Dumnezeu Yahweh,deci primii oameni de pe Pământ au fost creaţi de către civilizaţia extrasolară YHWH (Yahweh),Pământul a fost colonizat de către civilizaţia extrasolară YHWH….. 
   

Pai ce faci,pana acum ne spuneai cate-n stele si acum vii si spui ca am fost colonizatii de o civilizatie extrateresta?Ok,doveziile  spui ca le ai din cartiile religioase si din deductii..logice.Pana nu de mult pe acest forum,ai mai avut o postare similara dar spuneai altceva despre oameni,nicidecum  nu faceai referire la civlizatii exstratereste
           
                                                               

Dacă puterea energetică electromagnetică (gravitaţională) a noului loc nu poate modifica codul genetic al persoanei care a imigrat,atunci ea nu se poate adapta la mediul fizic şi social din ţara respectivă.Suprafaţa de pe Pământ ocupată de un popor sau de o minoritate,are aceeaşi putere energetică electromagnetică.Practic graniţele dintre popoare sunt trasate între suprafeţele de pe Pământ care au puterea energetică electromagnetică diferită.De regulă zonele locale de conflict şi război sunt acolo unde graniţele nu urmează linia de demarcaţie între suprafeţele de pe Pământ cu puteri energetice electromagnetice diferite (vezi Caucaz,kurzii,Palestina,Caşmir,interiorul Rusiei,secuii,etc.).Deoarece în general codul genetic al omului se adaptează la toate variaţiile puterii energetice electromagnetice a Pământului,este bine şi folositor pentru oameni ca graniţele se dispară.Acesta este fundamentul ştiinţific al desfiinţării graniţelor şi naşterii Statului Unic Mondial.
   

Ce legatura este intre  {puterea energetica electromagnetica) si …secui?De ce cand iti prezinti asa zisa {teorie} si zonele de conflict ii pui si pe secui?! Stii tu sigur ca in Romania e zona de conflict?!?
         


….Acesta este fundamentul ştiinţific al desfiinţării graniţelor şi naşterii Statului Unic Mondial.
 

Pai vii sa iti prezinti o teorie in favoarea…religiei sau vii sa iti prezinti o teorie politico-religioasa?   …În 2009 a fost lansat satalitul european GOCE de către Agenția Spațială Europeană,operațional până în 2014.El ne-a furnizat prima hartă 3D a gravitației Pământului,detectând accelerația gravitațională g la suprafață la fiecare o sută de km,pe paralelele est-vest și meridianele nord-sud.Măsurătorile satelitului GOCE confirmă faptul că această teorie este corectă,adică energia gravitațională a Pământului modifică codul genetic al ființelor,nu mediul în care ele trăiesc.

Ai vazut tu harta respectiva?da-ne  si noua un link sa o vedem ,da-ne surse credibile de informare!In ce revista stiintifica apar aceste informatii?

P.S: sper sa intri si sa raspunzi la intrebari.
P.S2: de ce tot timpul iti mentionezi statutul de ..membru si numarul de telefon?ai cumva nevoie de noi adeptii?!

turcu vasile

 • Vizitator
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #4 : Septembrie 24, 2011, 06:57:52 p.m. »
      Unificarea gravitației cu electromagnetismul este postată la secțiunea ,,Critici ale paradigmei în știință".Acolo sunt relațiile de transformare.Explicit: Adică Pământul prin câmpul gravitațional (electromagnetic) modifică ...
      Dumnezeu este Unul și Totul,Singurul și Întregul,cum a scris Hermes Mercurius Trismegistus în urmă cu 4200 de ani (hermetica).Adică Dumnezeu este toată Materia și toate undele electromagnetice (tot spectrul electromagnetic),din toate universurile.Aceasta este concepția filosofică monistă numită panteism (în greacă pan=tot și theos=zeu),potrivit căreia Dumnezeu și Natura sunt identice.Deci știința este cunoașterea lui Dumnezeu,ca și religia.
      Conflictul cu secuii din județele Covasna și Harghita este pur politic,nu fizic.Adică este prin cuvânt (a se vedea discursurile unor oameni politici).
      Harta 3D a gravitației Pământului este pe ,,Realitatea.Net".Sper ca Agenția Spațială Europeană să mi-o trimită în detaliu.Nu racolez pe nimeni,ci doar discut scris și verbal.

Offline Electron

 • Veteran
 • *****
 • Mesaje postate: 8404
 • Popularitate: +245/-217
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #5 : Septembrie 25, 2011, 03:18:26 p.m. »
     Dumnezeu este Unul și Totul,Singurul și Întregul,cum a scris Hermes Mercurius Trismegistus în urmă cu 4200 de ani (hermetica).Adică Dumnezeu este toată Materia și toate undele electromagnetice (tot spectrul electromagnetic),din toate universurile.
O fi in conceptia ta personala, dar ce are asta de-a face cu zeitatea preferata a crestinilor si cea a musulmanilor spre exemplu? Ai cumva impresia ca cele doua religii sunt panteiste?

Citat
Aceasta este concepția filosofică monistă numită panteism (în greacă pan=tot și theos=zeu),potrivit căreia Dumnezeu și Natura sunt identice.
Da, dar asta nu se aplica zeitatilor amintite de tine in "abordarea ta stiintifica" de mai sus. Chiar nu realizezi ca amesteci lucruri incompatibile?

Citat
Deci știința este cunoașterea lui Dumnezeu,ca și religia.
Faci mari confuzii, din cauza ca amesteci panteismul cu religiile monoteiste, ceea ce e regretabil. Daca redefinesti pe "Dumnezeu" dupa bunul plac, bineinteles ca ajungi la astdel de exprimari, dar ele nu sunt valabile decat in contextul redefinirilor tale inguste, care ignora toate traditiile religioase de care amintesti pe aici pe langa pateism.

Daca cumva nu stiai, asta nu este o atitudine stiintifica ci doar o complacere in pseudo-stiinta si fabulatie irelevanta.


e-


     
Don't believe everything you think.

florin_try

 • Vizitator
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #6 : Octombrie 18, 2011, 05:09:56 a.m. »
     Unificarea gravitației cu electromagnetismul este postată la secțiunea ,,Critici ale paradigmei în știință".Acolo sunt relațiile de transformare.Explicit: Adică Pământul prin câmpul gravitațional (electromagnetic) modifică ...

 Ori minti ori nu cunosti continutul forumului, caci nu exista nici o unificare a gravitatiei cu electromagnetismul nicaieri in acest forum!
 De ce induci cititorii in eroare? Dar ce rost are?

Offline A.Mot-old

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 1079
 • Popularitate: +13/-57
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #7 : Octombrie 18, 2011, 09:08:14 a.m. »

                                       CREAŢIONISM  SAU  EVOLUŢIONISM

            Este o controversă care bântuie de mai multă vreme în America,dar care recent şi-a făcut apariţia şi în Europa.O rezoluţie a Comisiei culturale a Consiliului Europei,care atrăgea atenţia asupra pericolelor propovăduirii creaţionismului în şcoli,a fost respinsă de partidele conservatoare.Evoluţionismul,darwinismul,este predat la biologie,iar creaţionismul a intrat recent în şcoli o dată cu religia,dar această problemă este veche de când lumea.Fiecare om se întreabă: sunt creaţia lui Dumnezeu,sau sunt rodul evoluţiilor speciilor? Sunt eu îndumnezeit,sau sunt eu animal?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Creaţionismul este concepţia teologică potrivit căreia lumea a fost creată de Dunmezeu,din nimic (ex nihilo).Deci fiinţele,toate speciile de plante şi animale,aşa cum există ele astăzi,au fost create de Dumnezeu.Evoluţionismul este concepţia ştiinţifică cu privire la evoluţia universului şi a lumii vii.Darwinismul reprezintă evoluţionism modern,elaborat de biologul englez Charles Robert Darwin (1809-1892),după care fiinţele se transformă treptat unele în altele prin interacţiunea următorilor factori: variabilitatea individuală,ereditatea,suprapopulaţia,lupta pentru existenţă şi selecţia naturală.Nu darwinismul,nu evoluția speciilor,ci creația științifică este ființa,omul.

Sebeş,jud.Alba                                      ec.Turcu Vasile
0744512245                                           membru al Academiei de Ştiinţe  New York

Teoria ta privind Universul este neclara si departe de adevar caci nu ai raspunsuri la multe intrebari:Esti de-acord ca pentru a exista materia chiar si numai sub forma energetica condensata este nevoie mai intai de un spatiu astfel incat asa zisul big-bang sa se poata desfasura si energia condensata sa se transforme in ceea ce este azi Universul?Oricat de condensata ar fi fost energia aceasta are nevoie de un spatiu de existenta de o anumita marime si apoi ca sa se poata transforma in asa zisul Univers de azi trebuia sa existe initial un spatiu care sa-i permita acestei energii sa se transforme si sa se desfasoare prin expansiune........  
Cum adica "Creatia stiintifica este fiinta,omul."?Soarele ce fel de creatie este?Inainte de a fi gravitatia si campul electromagnetic ce era?De unde a aparut gravitatia si campul electromagnetic?Vrei sa spui ca Domnul Iisus Hristos a fost un extraterestru?Spui ca Domnul Iisus Hristos a venit din cer si atunci te intreb cum arata El inainte de a veni din cer?Oamenii de unde vin cand se nasc (ma refer la sufletele lor)?Tu zici ca un extraterestru a creat Terra si pe oameni atunci unde sunt acesti extraterestri si cine i-a facut pe ei??????In ceea ce priveste codul genetic eu cred ca exista doua feluri de ADN unul fizic si altul sufletesc.......Eu cred ca orice exista sub forma de trup si suflet sau numai sub forma de suflet (suflet sau duh este acelasi lucru).Eu cred ca sufletul este un fel de plasma subtila.Detaliaza te rog ceea ce presupui tu ca ar fi sufletul si duhul.Asa cum am mai spus eu cred ca tot ce exista in Univers (inclusiv sufletele si deci si Dumnezeu) sunt de natura materiala.

« Ultima Modificare: Octombrie 18, 2011, 09:21:11 a.m. de A.Mot »
Adevărul Absolut Este Etern!

Offline virgil 48

 • Experimentat
 • ***
 • Mesaje postate: 940
 • Popularitate: +40/-236
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #8 : Octombrie 18, 2011, 10:23:46 a.m. »
 Pentru dl. Turcu Vasile
 Puteti posta o sinteza a celor afirmate initial? Pentru participanti, daca nu pot prinde ideea
 de ansamblu si o oarecare concluzie a autorului, este aproape inutil sa discute fiecare
 paragraf in parte. Este aici intr-adevar o disputa intre creationism si evolutionism sau
 doriti sa le unificati? Ultima fraza ma deruteaza complet. Asociati creationismului atributul
 stiintific? Putem face legatura acestora cu cele din siteul Flux?

turcu vasile

 • Vizitator
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #9 : Noiembrie 26, 2011, 07:01:41 p.m. »
Pentru domnul Virgil 48                                                                                        Prin unificarea gravitației cu electromagnetismul (expusă de mine la secțiunea Critici ale paradigmei curente în știință),rezultă că în univers există numai unde electromagnetice,nu există unde gravitaționale.Deci gravitația este doar o formă de manifestare a electromagnetismului.Nu există fotoni,nu există gravitoni,pentru organele noastre de simț există numai unde electromagnetice,forță electromagnetică,energie electromagnetică,câmp electromagnetic,interacții electromagnetice.Cum cunoaștem numai ce recepționează organele de simț și procesează creierul nostru,pentru noi există numai unde electromagnetice,electromagnetism,nu există gravitație,nu există masă (substanță).Știința este certitudinea dată de către organele noastre de simț și această certitudine demonstrată fizic și,eventual,matematic,este Adevăr.Adică Adevăr este undele electromagnetice care formează spectrul electromagnetic al universului,bogăția spirituală,Neadevăr este gravitația,masa,bogăția materială.
            Pământul are sarcina electrică q=5,147·10^14 Coulombi,conform unificării gravitației cu electromagnetismul.Omul,ca orice ființă,este format din celule.Fiecare celulă are un nucleu în care este codul genetic,format din atomi dispuși în molecule (nucleotide).La om nucleotidele ADN au format o scară genetică înfășurată sub forma tirbușonului,numit dublu helix.
            Cele două laturi ale scării genetice sunt formate din alternanța invariabilă a dezoxiribozei (15 atomi) cu acidul fosforic (8 atomi).Treptele scării genetice sunt formate din perechile de baze adenină (10 atomi) – timină (11 atomi) și guanină (11 atomi) – citozină (9 atomi).Informația genetică este purtată de treptele scării (adenină-timină și guanină-citozină),în timp ce laturile scării (dezoxiriboza și acidul fosforic) au numai rol structural.La prima treaptă adenina este legată energetic electromagnetic cu latura stângă a scării,urmează în mijlocul treptei un spațiu gol de (1,1÷1,5) Ångströmi,apoi începe timina legată electromagnetic de latura dreaptă a scării.La a doua treaptă timina este legată de latura stângă a scării ,urmează în mijlocul treptei un spațiu gol de (1,1÷1,5) Å,apoi începe adenina legată de latura dreaptă a scării.La a treia treaptă guanina este legată de latura stângă a scării,urmează în mijlocul treptei un spațiu gol de (1,1÷1,5) Å,apoi începe citozina legată de latura dreaptă a scării.La a patra treaptă citozina este legată de latura stângă a scării,urmează în mijlocul treptei un spațiu gol de (1,1÷1,5) Å,apoi începe guanina legată de latura dreaptă a scării.Acest ciclu se repetă până se epuizează toate cele trei miliarde de trepte.În spațiul gol de (1,1÷1,5) Å din mijlocul treptelor,în spațiul gol dintre vârfurile perechilor de baze adenină-timină și guanină-citozină,este matrița energetică electromagnetică a codului nostru genetic.În spațiul gol de la mijlocul fiecărei trepte genetice,vârfurile bazelor perechi unesc energetic electromagnetic atomii în molecule (polipeptide),produc din atomi toate moleculele corpului nostru,produc din atomi toate moleculele celulelor.Atomii din mâncare,apă,aer,etc.,pe care îi introducem în corpul nostru,sunt uniți în moleculele care vor forma celulele,de către matrița energetică electromagnetică care funcționează în spațiul gol de la mijlocul treptelor scării genetice.Ce este matrița energetică electromagnetică a codului genetic,aceea este fiecare dintre noi.În funcție de mărimea spațiului gol de la mijlocul treptelor scării genetice,aceea este fiecare om,aceea este fiecare ființă.
            Cele două vârfuri ale bazelor perechi adenină-timină și guanină-citozină care străjuiesc spațiul gol din mijlocul treptelor,vârfuri care formează efectiv matrița energetică electromagnetică a codului genetic,sunt formate din atomi de hidrogen,azot și oxigen,fiind cei mai stabili atomi și având cel mai ridicat potențional de ionizare (14 electronvolți).Spațiul gol din mijlocul treptelor,matrița energetică,are la stânga și la dreapta atomi de hidrogen,azot și oxigen cu o valoare a energiei electromagnetice exactă și stabilă.În acest spațiu gol,în matrița genetică,este o energie electromagnetică exactă și stabilă dată de atomii din vârfurile treptelor.Matrița genetică reține și unește în molecule atomii care vin din mâncare,apă,aer,etc.,care au numai energia electromagnetică compatibilă cu valoarea energiei electromagnetice din matriță.Atomii introduși în corp care nu au valoarea energiei electromagnetice compatibilă cu valoarea energiei electromagnetice din matriță,nu sunt uniți în molecule și sunt eliminați din corp.Așa funcționează matrița energetică electromagnetică a codului genetic al tuturor ființelor,totul fiind numai energie electromagnetică,deci unde electromagnetice.Când matrița se dereglează,murim.Matrița produce circa (3÷11) milioane tipuri de molecule (polipeptide),rezultând în final între 30000÷150000 de proteine diferite,care ne dau corpul nostru așa cum este el și comportamentul în viață.Lungimea spațiilor goale din mijlocul treptelor (matrița genetică) ne dă destinul în viață,este viața noastră,este corpul nostru așa cum este și cum ne comportăm în viață.Lungimea celor trei miliarde de spații goale din mijlocul celor trei miliarde de trepte ale codului genetic (matrița genetică),ne este transmisă ereditar de la părinți și modificată în momentul conceperii noastre,în momentul apariției zigotului (când capul spermatozoidului fecundează ovulul),de către câmpul electromagnetic (gravitațional) al Pământului,Soarelui,Lunii,planetelor,stelelor și universului.
            Pentru discuția noastră ne interesează numai atomii de hidrogen,azot și oxigen care sunt în vârfurile spațiului gol din mijlocul fiecărei trepte a scării genetice,fiindcă numai ei ne produc toate proteinele trupului (așa este la fiecare ființă).Conform legii lui Coulomb,la ecuator forța electrostatică dintre Pământ și un atom de hidrogen de pe sol este 1,819·10^-8 Newtoni,iar de azot este 1,273·10^-7 N.La poli forța electrostatică dintre Pământ și atomul de hidrogen de pe sol este 1,832·10^-8 N,iar de azot este 1,282·10^-7 N.Dacă forța electrostatică dintre atomii vârfurilor bazelor adenină,timină,guanină și citozină care străjuiesc spațiul gol din mijlocul treptei genetice ese mai mare ca (1,819÷1,832)10^-8 N în cazul hidrogenului și (1,273÷1,282)10^-7 N în cazul azotului,nu se produc mutații genetice,nu avem evoluție,forța electrostatică (gravitațională) a Pământului este mai mică și nu influențează matrița codului genetic.Adică ființa rămâne așa cum este din momentul apariției pe Pământ,dar în acest caz nu avem moarte,avem viață veșnică.Cum aceasta nu există,înseamnă că forța electrostatică dintre atomii de H,N și O care sunt în vârfurile spațiului gol din mijlocul fiecărei trepte genetice,are și o valoare mai mică decât (1,819÷1,832)10^-8 N în cazul hidrogenului și (1,273÷1,282)10^-7 N în cazul azotului.Atunci forța electrostatică (gravitațională) a Pământului este mai mare și influențează matrița codului genetic,se produc mutații genetice,avem evoluție prin creație,ființa se modifică trupește și spiritual,apar noi specii de ființe,dar avem și moarte.
            La distanța standard dintre nuclee,de un diametru Bohr 1,058·10^-10 metri,forța electrostatică dintre doi atomi de hidrogen este 2·10^-8 N,iar între un atom de hidrogen și un atom de azot este 1,4·10^-7 N.Față de forța electrostatică a Pământului (1,819÷1,832)10^-8 N aceste valori sunt mai mari,deci ființa nu evoluează,codul genetic nu se modifică,nu moare,trăiește în veci.Dar atomii în molecule nu sunt ficși,ei vibrează în intervalul (0,4÷2)10^-10 m.În afara acestui interval molecula se disociază.La distanța medie de 1,2·10^-10 m dintre nuclee,forța electrostatică între doi atomi de hidrogen este 1,6·10^-8 N,iar între atomii de hidrogen și azot este 1,1·10^-7 N.Comparând cu valorile forței electrostatice ale Pământului (1,819÷1,832)10^-8 N și (1,273÷1,282)10^-7 N,observăm că ele sunt mai mici,deci codul genetic al ființelor se modifică,avem evoluție prin creație,ființele se modifică în timpul vieții,apar noi ființe dar apare și moartea.Disocierea moleculelor,creația,evoluția și moartea ființelor sunt cauzate de forța electrostatică (gravitațională) a locului de pe Pământ.Așa este pe fiecare planetă cu viață pe ea.
            Aici problema am tratat-o cât se poate de sumar.Există numai evoluție prin creație,nu există evoluție prin darwinism.Dacă tratez problema gravitațional,spun că funcție de valoarea accelerației gravitaționale,media g=9,8 m/s^2, sunt toate ființele pe Pământ așa cum sunt și viața este așa cum este.Luna are accelerația gravitațională la suprafață g=1,622 m/s^2.  9,8/1,622=6. Deci pe Lună se trăiește de șase ori mai mult decât pe Pământ.Cum pe Pământ speranța medie de viață este în jur de 70 ani (la noi),pe Lună trăim 420 de ani.Prin codul nostru genetic suntem programați să trăim 120 de ani,deci pe Lună trăim maxim 720 de ani.Acesta-i un motiv puternic să colonizăm Luna.La fel și pe Marte sau alte corpuri cerești cu masă mai mică decât a Pământului.În spațiul cosmic într-o navă cosmică avem viață veșnică,fiindcă forța electrostatică (gravitațională) a Soarelui și planetelor este infimă,față de forța electrostatică dintre atomii de hidrogen,deci nu avem disociere,nu avem moarte.Ca fapt divers,este mult mai ușor să studiezi electromagnetic universul decât gravitațional,mai ales că poți reproduce în laborator pe Pământ,dar în prealabil am unificat gravitația cu elecromagnetismul.
            În limita timpului disponibil,vă stau la dispoziție pentru orice problemă.  Cu stimă,  Turcu Vasile             

Offline mercur

 • Junior
 • **
 • Mesaje postate: 196
 • Popularitate: +10/-3
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #10 : Noiembrie 26, 2011, 08:17:07 p.m. »
În spațiul cosmic într-o navă cosmică avem viață veșnică,fiindcă forța electrostatică (gravitațională) a Soarelui și planetelor este infimă,față de forța electrostatică dintre atomii de hidrogen,deci nu avem disociere,nu avem moarte.
Ciudată concluzie. Tocmai ce am urmărit un documentar, pe Discovery, în care era vorba de un experiment prin care musculiţele de oţet erau ţinute condiţii de gravitaţie redusă. S-a observat că acestea îmbătrâneau mult mai repede decât în condiţii de gravitaţie normală. Nicidecum să trăiască veşnic.

Offline AlexandruLazar

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 1754
 • Popularitate: +95/-17
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #11 : Noiembrie 26, 2011, 10:27:50 p.m. »
Da, dar cei de la Discovery nu foloseau unificarea eletromagnetismului cu gravitatia şi cu Sfântul Mir.

Offline Electron

 • Veteran
 • *****
 • Mesaje postate: 8404
 • Popularitate: +245/-217
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #12 : Noiembrie 28, 2011, 11:17:14 a.m. »
            În limita timpului disponibil,vă stau la dispoziție pentru orice problemă. 

As avea mai multe intrebari, dar ca sa nu va rapesc prea mult timp, va transmit cea mai pregnanta intrebare legata de ceea ce ati scris: De ce anume publicati astfel de texte pe acest forum, ce scop urmariti?

e-
Don't believe everything you think.

turcu vasile

 • Vizitator
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #13 : Decembrie 13, 2011, 07:49:22 p.m. »
Public ca fiecare care publică,conform minții pe care o are.
Scuzați-mi îndrăzneala,dar propun administratorului forumului să înființeze o secțiune de Știință și Religie.   Cu simă,Turcu Vasile

Offline Electron

 • Veteran
 • *****
 • Mesaje postate: 8404
 • Popularitate: +245/-217
Răspuns: Creaționism sau evoluționism
« Răspuns #14 : Decembrie 13, 2011, 08:12:18 p.m. »
Public ca fiecare care publică,conform minții pe care o are.
Asta se intelege, pentru ca plagiatul chiar nu isi are loc pe acest forum.

Dar tot nu ati raspuns intrebarii mele: de ce postati aici, ceea ce postati? Ce scop urmariti?

e-
Don't believe everything you think.